Hopp til hovedinnhold

Link i bio

Rent hav tilgjengelig på både iOS og Android

Kartverktøyet for deg som jobber med marin forsøpling i Norge.

Veileder strandrydding

Hva er god praksis for opprydding av marin forsøpling? Og hva er viktig å tenke på før, under og etter en ryddeaksjon?

Hei, har du mista noe?

Sammen med Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket vil vi redusere taustumper og mindre plastbiter fra å havne i havet. Vil du vite hvorfor og hva du kan gjøre?

Lighthouse Lofoten Conference 2022 – the guiding light towards prevention of sea-based marine litter

Rent hav er lansert!

Rent hav er arbeidsverktøyet for deg som jobber med marin forsøpling i Norge.

Rent hav – arbeidsverktøyet og det blå datahavet

Webinar om arbeidsverktøyet for deg som jobber med marin forsøpling.

Lighthouse Lofoten - Webinar 16. desember 2021

Kunnskapsstatus og forebyggende tiltak for makroplast fra fiskeri og havbruk.

Lighthouse Lofoten - Webinar 18. november 2021

Forebygging av marin forsøpling fra sjøbaserte kilder.

Sjøbaserte kilder

I Norge er plast som stammer fra næringsutøverne på havet en av de store kildene til marin forsøpling langs kysten vår.