Hopp til hovedinnhold
Hummer og horisont. Foto: Jørgen Ree Wiig - Fiskeridirektoratet

Ansvarlig hummerfiske

Redigert:26.10.2022

Mange mister teiner under hummerfiske. Tapte teiner forsøpler havet og fører til spøkelsesfiske hvis de blir liggende i sjøen. Lær deg hvordan du kan unngå det!

Pass på å merke teiner og ruser

For å unngå at fiskeredskap ender opp som søppel i havet, er det viktig at redskapen merkes.

  • I fritidsfiske skal minst en av blåsene eller bøyene på alle redskap være tydelig merket med eiers navn og folkeregistrerte adresse. I hummerfiske skal blåse eller bøye i tillegg være påført ditt deltakernummer.
  • Hver enkelt teine og ruse skal også merkes med eiers navn og folkeregistrerte adresse.

Synlig merke

Merket på selve redskapen:

  • skal være godt synlig og festa på den øvre delen av teinen eller rusen, slik at den også er mindre utsatt for slitasje eller avsliting.
  • må tåle saltvann over tid, for at merket skal holde seg lesbart.

Hummerteiner må ha fluktåpninger og rømmingshull

Fluktåpninger er permanente åpninger i redskapen, som gir små individer sjansen til å komme seg ut. Rømmingshull er tette under fiske, men åpner seg etter en gitt tid i sjøen, for eksempel hvis du mister fiskeredskapen.

  • Teiner som du bruker til å fiske etter sjøkreps, taskekrabbe, hummer og kongekrabbe skal ha rømmingshull med nedbrytbar bomullstråd.
  • Teiner som du bruker til å fiske etter krabbe og hummer skal i tillegg ha minst to fluktåpninger.

Teiner må røktes

Du skal røkte fiskeredskapen for å bidra til bedre dyrevelferd og mindre forsøpling i havet.

Teiner skal røktes minst en gang i uken – gjerne oftere, slik at skade og tap av fangst ikke skjer.

Hvordan kan du unngå å miste redskapen din?

Det er også flere enkle grep du kan gjøre for å unngå at teiner og andre fiskeredskap blir mistet:

Synlig og robust blåse

En blåse som er enkel å oppdage for båttrafikken, begrenser sjansen for at båter kjører over blåsen, eller at båtpropellen kutter opp tauet. Er uhellet først ute, og en båt kjører over blåsen, er det en fordel om den er massiv slik at den har best sjanse til å bevare flyteevnen.

Bli kjent med bunnforholdene

Undersøk om bunnforholdene tillater redskapen å forbli stående der den settes ut. Er du usikker, hold i tauet til teina ligger på bunnen. At fiskeredskaper blir satt for dypt eller glir ut på dypere vann er vanlige tapsårsaker.

Tilstrekkelig vekt

Mange redskaper er lette, og det bør festes på ekstra vekt for å sikre at teinen blir liggende på bunnen. Husk at bølger, strøm og vind virker på teine, tau og blåse, og har ofte større innvirkning i eksponerte områder under dårlig vær.

Avstand til andre redskaper og områder med mye båttrafikk

Hold god avstand til andre redskaper, slik at du unngår redskapskollisjon. Vær også spesielt oppmerksom i områder med mye båttrafikk.

Bruk egnet og tilpasset utstyr

Se til at knuter, tau og blåser er av god kvalitet og er tilpasset redskapen, vanndybden, vind/vær og andre faktorer som tidevannsforskjeller. Det er ofte lurt å ha tau som er lengre enn vanndybden.

Ikke bruk flytetau når du fester teinene til blåsene. Tau som flyter i overflaten, blir lett kuttet av båtpropeller, og teiner kan dermed gå tapt.

Meld fra tap av redskap i Fritidsfiskeappen!

Hovedfoto: Jørgen Ree Wiig - Fiskeridirektoratet