Skip to main content

Link in bio

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Seksjonsleder søkes

Marfo blir en del av Miljødirektoratet fra 2024. Nå søkes seksjonsleder til Senter mot marin forsøpling.

Marin forsøpling i Arktis

Arktis er for mange uberørt natur, men kunnskapen om plastens tilstedeværelse i nord viser at naturen er mindre uberørt enn mange tror. Hvorfor ender så mye plast opp i Arktis og hva må til for å redusere den?

Har du funnet farlige gjenstander på ryddeaksjon?

Bildeguiden for farlige gjenstander gir deg informasjon om farlige gjenstander man kan komme over på ryddeaksjon, og hvordan man skal håndtere disse.

Hva vet du om plast i havet?

Rent hav tilgjengelig på både iOS og Android

Kartverktøyet for deg som jobber med marin forsøpling i Norge.

Veileder strandrydding

Hva er god praksis for opprydding av marin forsøpling? Og hva er viktig å tenke på før, under og etter en ryddeaksjon?

Hei, har du mista noe?

Sammen med Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket vil vi redusere taustumper og mindre plastbiter fra å havne i havet. Vil du vite hvorfor og hva du kan gjøre?

Lighthouse Lofoten Conference 2022 – the guiding light towards prevention of sea-based marine litter

Rent hav er lansert!

Rent hav er arbeidsverktøyet for deg som jobber med marin forsøpling i Norge.

Rent hav – arbeidsverktøyet og det blå datahavet

Webinar om arbeidsverktøyet for deg som jobber med marin forsøpling.

Lighthouse Lofoten - Webinar 16. desember 2021

Kunnskapsstatus og forebyggende tiltak for makroplast fra fiskeri og havbruk.

Lighthouse Lofoten - Webinar 18th November 2021

Prevention of Marine Litter from Sea-based Sources.

Sjøbaserte kilder

I Norge er plast som stammer fra næringsutøverne på havet en av de store kildene til marin forsøpling langs kysten vår.

HMS på ryddeaksjon