Hopp til hovedinnhold

Redigert:1.4.2022

Senter mot marin forsøpling gir tilskudd til 41 prosjekter som skal forebygge og redusere marin forsøpling.

Senter mot marin forsøpling har prioritert å gi tilskudd til store, samordnede prosjekter som organiserer regionale eller nasjonale opprydningstiltak. Med søknader til prosjekter over hele landet har senteret også jobbet for å sikre en jevn geografisk fordeling av midlene. Det har vært viktig å gi støtte til rydding i områder som ikke er omfattet av Rydd Norge-programmet som Handelens Miljøfond administrerer.

Senteret fikk inn 84 søknader om totalt 161 millioner kroner, og har fordelt 50 millioner på 41 prosjekter

Stor aktivitet mot marin forsøpling i Norge

Søknadsmassen viser at det er det stor aktivitet innen forebygging og opprydding av marin forsøpling i Norge.

– Det er positivt å se at engasjementet er så stort og at så mange vil bidra i arbeidet mot marin forsøpling. Det er solide søknader fra mange gode prosjekter, og vi er glade for å kunne tilde midler til dette viktige formålet, sier direktør ved Senter mot marin forsøpling, Ann-Helen Ernstsen.

Sikrer ryddedata gjennom Rydde og Rent hav

Senter mot marin forsøpling samler nasjonale ryddedata gjennom ryddeverktøyene Rent hav og Rydde. Alle ryddeaksjoner som mottar støtte fra ordningen, må bruke verktøyene.

­­– Gjennom verktøyene våre, Rent hav og Rydde, oppnår vi mer koordinert og effektiv opprydding. Det gir også ryddeaktører oversikt over sin og andres ryddeaktivitet, og tilgang til informasjon som sikrer kunnskapsbasert opprydding i Norge, sier Ann-Helen Ernstsen.

Tilskuddsordning siden 2015

Siden 2015 har miljømyndighetene gitt økonomisk støtte til prosjekter som bidrar til opprydding og forebygging av marin forsøpling i Norge. Fra og med 2022 er det Senter mot marin forsøpling som tildeler disse midlene.