Hopp til hovedinnhold
Hav og kyst. Plastforsøpling i forgrunnen og mennesker som sitter ved en båt i bakgrunnen.

50 millionar kroner til opprydding av marin forsøpling

Redigert:11.10.2022

Senter mot marin forsøpling gir tilskot til 41 prosjekt som skal førebygge og redusere marin forsøpling.

Senter mot marin forsøpling har prioritert å gi tilskot til store, samordna prosjekt som organiserer regionale eller nasjonale opprydningstiltak. Med søknader til prosjekt over heile landet har senteret òg jobba for å sikra ei jamn geografisk fordeling av midla. Det har vore viktig å gi tilskot til rydding i område som ikkje er omfatta av Rydd Noreg-programmet som Handelens Miljøfond administrerer.

Senteret fekk inn 84 søknader om totalt 161 millionar kroner, og har fordelt 50 millionar på 41 prosjekt.

Stor aktivitet mot marin forsøpling i Noreg

Søknadsmassen viser at det er det stor aktivitet innan førebygging og opprydding av marin forsøpling i Noreg.

– Det er positivt å sjå at engasjementet er så stort og at så mange vil bidra i arbeidet mot marin forsøpling. Det er solide søknader frå mange gode prosjekt, og vi er glade for å kunne tildele middel til dette viktige formålet, seier direktør ved Senter mot marin forsøpling, Ann-Helen Ernstsen.

Sikrar ryddedata gjennom Rydde og Rent hav

Senter mot marin forsøpling samlar nasjonale ryddedata gjennom ryddeverktøya Rent hav og Rydde. Alle ryddeaksjonar som mottar stønad frå ordninga, må bruka verktøya

– Gjennom verktøya våre, Rent hav og Rydde, oppnår vi meir koordinert og effektiv opprydding. Det gir òg ryddeaktørar oversyn over sin og andre sin ryddeaktivitet, og tilgang til informasjon som sikrar kunnskapsbasert opprydding i Noreg, seier Ann-Helen Ernstsen.

Tilskotsordning sidan 2015

Sidan 2015 har miljømyndigheitene gitt økonomisk stønad til prosjekt som bidrar til opprydding og førebygging av marin forsøpling i Noreg. Frå og med 2022 er det Senter mot marin forsøpling som tildeler desse midla.