Søk om støtte til å rydde marin forsøpling

Planlegger du å rydde avfall langs kysten i 2022? Nå kan du søke om prosjektmidler gjennom vår tilskuddsordning.

Lighthouse Lofoten - Rent hav – arbeidsverktøyet og det blå datahavet

Rydde

Bli med! Finn eller lag ny ryddeaksjon eller meld fra om forsøplede områder.

Rent hav

Rent hav er verktøyet for å planleggje kyst- og strandrydding og gir deg som brukar oversyn, viktige data og tilgang til statistikk.