Hopp til hovedinnhold

Redigert:7.4.2022

Myke svaberg og blått hav så langt du ser er noe av det som kjennetegner skjærgården i Færder nasjonalpark i Vestfold og Telemark. Nasjonalparken er for mange et yndet reisemål og tiltrekker seg folk fra hele landet. Men innimellom sprekker og glover i svabergene skjuler det seg mengder med plast.

I to dager var Senter for oljevern og marint miljø på ryddetokt i Færder nasjonalpark sammen med Oslofjordens Friluftsråd (OF), Havnøy Skjærgårdtjeneste og Nasjonalparkforvalter.

Som en del av Nasjonalt strandryddeprosjekt deltar senteret i høst på ryddeaksjoner i fire ulike fylker. Målet er å kartlegge, observere og danne grunnlag for temarapporter om logistikk under ryddeaksjoner og statsforvalterens rolle i opprydding av marin forsøpling.

Innsats over flere år

Det er forskjell på søppelet man finner i sør kontra lenger nord i landet, hvor man ofte finner større gjenstander, som for eksempel teiner, blåser, garn og tauverk. Noen hovedfunn under denne aksjonen var isopor, pellets, flasker og mindre plastbiter.

Mads Homleid Busvold ved senteret leder Nasjonalt strandryddeprosjekt. Han er imponert over samarbeidet og innsatsen som lagt ned av lokale aktører i Færder nasjonalpark. Foto: Senter mot marin forsøpling

Mye av forsøplingen var vanskelig å få øye på, da den lå lagvis nedover i jorda og kilt mellom sprekker i svabergene. Likevel var det tydelig at områdene hadde vært ryddet og blitt tatt vare på gjennom flere år.

– Kunnskapen Skjærgårdstjenesten, OF og nasjonalparkforvalter har om egen skjærgård, imponerte meg. For eksempel hvordan ulike vind- og strømforhold fører forsøpling til forskjellige deler av nasjonalparken, og hvilke områder som må ryddes oftere enn andre. De har lagt ned en stor innsats i oppryddingsarbeidet gjennom mange år, det bærer området også preg av, sier prosjektleder Mads Homleid Busvold.

Godt samarbeid

I Færder nasjonalpark har Havnøy Skjærgårdtjeneste en sentral og viktig rolle i oppryddingsarbeidet. I tett samarbeidet med Oslofjordens Friluftsråd og Nasjonalparkforvalter, legger de til rette for rydding i skjærgården og henting av avfall.

– Vi inviterer med oss ulike grupper ut for å rydde og bruker Facebook og andre kanaler aktivt for å få med oss folk. Vi har også en Facebook-side der folk kan melde inn hvor de har ryddet selv slik at vi kan komme og hente avfallet, sier avdelingsleder i Skjærgårdstjenesten Havnøy, Øystein Hovde.

Avdelingsleder i Skjærgårdstjenesten, Øystein Hovde. Foto: Senter mot marin forsøpling

Videre forklarer Hovde at mens de som regel står for det praktiske rundt frakt og henting av avfall, tar Oslofjordens Friluftsråd seg av det som går på opplæring og formidling til deltakerne de har med seg ut, som for eksempel skoleklasser.

OF, Skjærgårdtjenesten og Nasjonalparkforvalter bruker Nasjonalparksenteret på Verdens ende som et knutepunkt for å samles og koordinere planene de har fremover.

Diskuterte mulighetene i Rent hav

Siste dag ble avsluttet med en felles diskusjon om kartverktøyet Rent hav, som senteret nå utvikler for forvaltningen og aktører som jobber med marin forsøpling. Rent hav samler både miljødata, ryddedata og legger til rette for at aktører kan befare et område og melde inn informasjon om ryddebehov og andre relevante ting.

– Rent hav blir et viktig verktøy i arbeidet med opprydding av marin forsøpling nasjonalt, derfor er det verdifullt for senteret å få innspill fra de aktørene som er tett på oppryddingsarbeidet og som kommer til å ta verktøyet i bruk, sier Anja Meland Rød, prosjektleder for Rent hav.

Oslofjorden Friluftsråd, Skjærgårdtjenesten og Nasjonalparkforvalter kom med flere gode innspill til det videre arbeidet med Rent hav. Foto: Senter mot marin forsøpling

Om Færder nasjonalpark

Færder nasjonalpark i Ytre Oslofjord omfatter 340 kvadratkilometer fastland,https://ferdernasjonalpark.no/ øyer, skjær og havbunn i Færder kommune. Nasjonalparken strekker seg fra Ormøy i nord til Færder fyr i sør. Øyene sør for Hvasser, samt Verdens Ende og Moutmarka inngår i nasjonalparken.

Færder nasjonalpark forvaltes av Færder nasjonalparkstyre, som består av folkevalgte representanter fra Færder kommune og Vestfold fylkeskommune. Nasjonalparkstyret utøver myndighet i henhold til vernereglene.