Hopp til hovedinnhold

Tiltak mot havplast fra fiskeriene

Redigert:3.1.2022

  • Alle kommersielle fiskerier må melde inn tap av redskaper. Fiskeridirektoratet gjennomfører årlige opprenskningstokt på ulike lokasjoner.
  • NOFIR samarbeider med fiskere og flere for å samle inn kasserte redskaper.
  • Fishing for Litter er et prosjekt som tilbyr gratis avfallsinnlevering av eierløst marint avfall på 11 havner i Norge.
  • Gjennom regelverk, redskapsdesign og teknologi er det i dag mulig å redusere risikoen for at avfall havner i sjøen.
  • Lovverk, tilsyn, holdningskampanjer og andre stimuleringstiltak er viktig å ha i funksjon for å forebygge marin forsøpling.
  • Det jobbes også med teknologi i forhold til materialtyper, konstruksjoner og merking som knytter eieren og dermed ansvaret til redskapet.
  • Kunnskap og opplæring er også sentralt. Dette gjelder ikke bare bevissthet om problem, men også kompetanse i vurdering av risiko, riktig bruk av utstyr og kunnskap om bunn-, strøm og andre lokale forhold.