Hopp til hovedinnhold
Snurrevad på vei opp av havet på fiskefeltet.

Tiltak mot marin forsøpling fra fiskeriene

Redigert:15.1.2024

Kunnskap om årsakene og omfanget av marin forsøpling fra kommersielle fiskerier er en forutsetning for å utarbeide gode og målrettede tiltak for å hindre at plast kommer på avveie og havner i sjøen. Det er fem tiltaksområder som er avgjørende.

Ulike typer redskap og tau brukes i verdens fiskerier i dag. Felles for dem er at de er laget av plast. De utgjør også en betydelig andel av forsøplingen som blir funnet langs kyst og strender verden rundt. Kunnskap om årsakene og omfanget av marin forsøpling fra kommersielle fiskerier er en forutsetning for å utarbeide gode og målrettede tiltak for å hindre at plast kommer på avveie og havner i sjøen.

Fem tiltaksområder peker seg ut som avgjørende for å forebygge forsøpling fra fiskeriene i nasjonale og internasjonale handlingsplaner og litteratur: