Hopp til hovedinnhold

Tilskuddsordningen for opprydding og forebygging av marin forsøpling

Redigert:30.1.2023

Senter mot marin forsøpling tildeler årlig midler til prosjekter for å redusere marin forsøpling. I 2023 vil midlene bli tildelt i mars.

Dette er tilskuddsordningen

Siden 2015 har miljømyndighetene gitt økonomisk støtte til prosjekter som bidrar til opprydding og forebygging av marin forsøpling i Norge. Fra og med 2022 er det Senter mot marin forsøpling som tildeler disse midlene.

Den store innsatsen som legges ned av enkeltpersoner, organisasjoner og selvstendige kommunale og interkommunale selskaper har bidratt til å fjerne store mengder avfall langs kyst og vassdrag i Norge. Erfaringer viser at innsatsen virker og forsøplingen er blitt sterkt redusert flere steder.

Alle ryddeaksjoner som mottar støtte fra ordningen, må fra 2022 bruke verktøyene Rydde og Rent hav. Verktøyene samler nasjonale ryddedata og bidrar til koordinert og effektiv opprydding.

Vil du vite hvem som fikk tilskudd i 2022?

Gå til oversikten