Redigert:3.1.2022

Tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling blir fra 2022 overført fra Miljødirektoratet til Norges nye senter mot marin forsøpling.

Senter for oljevern og marint miljø blir fra nyttår fornyet, og skal fra 2022 jobbe dedikert mot marin forsøpling. En av de nye oppgavene senteret får er tilskuddsordningen mot marin forsøpling.

I 2022 skal senteret tildele midler til opprydding og forebygging av marin forsøpling nasjonalt.

Nå jobber senteret med å forberede utlysningen for 2022 i tett samarbeid med Miljødirektoratet.

Søknadsskjemaet for 2022 åpner 5. januar i Miljødirektoratets søknadssenter.

– Tilskuddsordningen har i flere år bidratt til innsatsen mot marin forsøpling nasjonalt. Vi ser frem til å videreføre det gode arbeidet Miljødirektoratet har gjort, og fremover støtte prosjekter som vil styrke arbeidet mot marin forsøpling, sier direktør Ann-Helen Ernstsen ved senteret.

Søknadsfristen for 2022 er 2. februar.