Hopp til hovedinnhold

Årsaken til havplast fra sjøfart

Redigert:3.1.2022

Tap av gods er den mest kjente årsaken til marin forsøpling fra denne kilden. Årlig blir det i gjennomsnitt tapt 1400 kontainere i verdenshavene og to prosent av lasten går tapt hvert år internasjonalt. Kontainere kan også bli skadet under frakt, noe som i 2020 førte til at 13,2 tonn pellets lekte ut i Nordsjøen og førte til store påslag langs norskekysten. Det er forbudt å dumpe avfall fra skip. I hvor stor grad dette likevel skjer er usikkert, men selv om levering av avfall i europeiske havner har økt, er det et gap mellom forventet avfallsmengde og innlevert avfall.