Hopp til hovedinnhold

Plast i havet fra de som jobber og bruker havet er betydelig i Nord-Atlanteren og Arktis. I enkelte områder av havet dominerer de som kilde til forsøpling. Det kan vi sammen gjøre noe med.

På strender, langs kysten, i havet og på havbunnen er det forsøpling fra alle som bruker havet.

Det er spesielt en søppeltype det finnes store mengder av: taustumper, avkapp, redskapsrester og andre mindre plastbiter.

Tauvettregler

Hva kan du gjøre for å forhindre forsøpling og redusere plast i havet når du er ute i båten din? Her kommer ti gode råd du kan ta med deg om bord.

1. Ta kun med det du trenger ut på havet.

2. Bytt ut slitte tau, og sørg for at tauverket du bruker er i god stand. Det forebygger tap og mindre mikroplast i havet.

3. Bruk utstyr av god kvalitet, som er ment for å vare.

4. Jobber du på havet, ta i bruk de beste praksisene som finnes for din næring.

5. Ha med deg en søppelpose eller ha et system om bord for taustumper, avkapp og mindre plast.

6. Vær bevisst og prøv å unngå at taustumper, avkapp og lignende havner på dekk. De ender fort i havet.

7. Sikre redskaper og utstyr godt om bord, men også der du går i land.

8. Ikke glem at mindre plastbiter som strips, avkapp og emballasje fort ender over bord med redskapene dine hvis du bare lar dem ligge løst.

9. Gå foran som et godt eksempel. Gjennom det du gjør skapes gode holdninger og bevissthet.

10. Tør å si ifra, gjerne med et glimt i øyet.

Hvordan jobber vi med marin forsøpling? Det kan du lese mer om under.

Fiskeridirektoratets handlingsplan

Målet med planen er å redusere forsøpling fra fiskeriene og havbruk.

Marint søppel fra skip

Marint søppel har vært en stadig økende bekymring i hele verden de siste tre tiårene.

Vil du vite mer om sjøbasert forsøpling?

⚓💙Vi kan gjøre havet renere sammen💙⚓