Hopp til hovedinnhold

Sjøbaserte kilder

Plasten i havet fra fiskeri, havbruk og skipsfart

I Norge er plast som stammer fra næringsutøverne på havet en av de store kildene til marin forsøpling langs kysten vår.

Plasten i havet kommer ikke bare fra land, men også fra sjøbaserte kilder. De sjøbaserte kildene er fiskeri, havbruk, skipsfart, fritidsfiske og andre kilder som turisme. Plast som blir sluppet ut, dumpet eller tapt fra havner, ved kysten og ute til havs er forsøpling eller forurensning fra sjøbaserte kilder. Ofte gjelder dette redskaper og produksjonsutstyr fra maritime næringen.

Marin forsøpling er et globalt miljøproblem, fordi det forsøpler og skader dyreliv. Det er også flere ubesvarte spørsmål, som langtidskonsekvensene mikroplast kan ha på oss og livet i havet. Det vi vet er at havet er under stort press fra klimaendringer og miljøpåvirkning. Marin forsøpling er derfor enda ett av problemene som samlet utgjør en kritisk totalbelastning på havet. Det er derfor avgjørende å ta grep, sette inn treffsikre tiltak og jobbe koordinert med opprydding og forebygging av plast i havet.

Kampanje mot sjøbasert forsøpling

Sammen med Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket jobber Marfo for å redusere taustumper, avkapp, redskapsbiter om mindre plastbiter fra å havne i havet.