Hopp til hovedinnhold

Hei, har du mista noe?

Plast i havet fra de som jobber og bruker havet er betydelig i Nord-Atlanteren og Arktis. I enkelte områder av havet dominerer de som kilde til forsøpling. Det kan vi sammen gjøre noe med.

På strender, langs kysten, i havet og på havbunnen er det forsøpling fra alle som bruker havet.

Det er spesielt en søppeltype det finnes store mengder av: taustumper, avkapp, redskapsrester og andre mindre plastbiter.

Tauvettregler

For deg som bruker havet i fritiden:

 1. Ta kun med det du trenger ut på havet.
 2. Bytt ut slitte tau, og bruk tauverk som er i god stand.
 3. Bruk utstyr av god kvalitet, som er ment for å vare.
 4. Sikre redskaper og utstyr godt - både om bord og der du går i land.
 5. Ha med deg en søppelpose om bord.
 6. Husk at søppel som havner på dekk, fort ender i havet.

For deg som jobber på havet:

 1. Bytt ut slitte tau, og sørg for at tauverket du bruker er i god stand. Det forebygger tap og gir mindre mikroplast i havet.
 2. Bruk utstyr av god kvalitet, som er ment for å vare.
 3. Ha gode rutiner om bord for å håndtere tau, avkapp og mindre plast som avfall.
 4. Unngå at taustumper, avkapp og lignende havner på dekk eller i redskaper når du bøter og utfører vedlikehold.
 5. Sikre redskaper og utstyr godt - både om bord og der du går i land.
 6. Gå foran med et godt eksempel. Det du gjør bidrar til bevissthet og holdninger hos andre.

Vil du henge opp tauvettreglene?

Hvordan jobber vi med marin forsøpling? Det kan du lese mer om under.

Fiskeridirektoratets handlingsplan

Målet med planen er å redusere forsøpling fra fiskeriene og havbruk.

Marint søppel fra skip

Marint søppel har vært en stadig økende bekymring i hele verden de siste tre tiårene.

Vil du vite mer om sjøbasert forsøpling?

⚓💙Vi kan gjøre havet renere sammen💙⚓