Hopp til hovedinnhold
Fraktskip i opprørt hav.

Årsakene til marin forsøpling fra skipsfart

Redigert:16.3.2023

De mest kjente årsakene til makroplast fra skipsfart er tap av last og generelt avfall på avveie. Mikroplast slippes også ut fra gråvann og kloakk, slitasje på tauverk og avskalling av skipsmaling.

Tap av last

Tap av last kan forårsakes av ekstraordinære forhold slik som uvær, kollisjoner og grunnstøting, men hendelser kan også oppstå under vanlige forhold hvis lasten ikke er forskriftsmessig sikret. Overlast eller andre forhold kan føre til destabilisering, blant annet på grunn av feilaktig beregning av ballast, at fartøyet krenger eller sikringsutstyr svikter.

Kontainere som havner i sjøen blir ofte skadet, og innholdet blir spredt over store områder. Dette medfører som regel omfattende forurensning i sjøen og på strender. Dette har vi blant annet opplevd gjennom hendelser som da flere tusen plastbadeender gikk tapt i Stillehavet i 1992 og da det gikk hull på en container med plastpellets i Nordsjøen i 2020. Plastpellets pakkes ofte i store kvantum uten adskilte rom. Går det hull på en slik pakning, er det vanskelig å stoppe pelletsene fra å renne ut ukontrollert. Plastpellets sprer seg raskt i vannmassene, er til stor trussel for marint liv og er svært vanskelig å rydde opp.

Avfall på avveie

På samme måte som på land, er tilgjengelighet og velfungerende avfallssystemer avgjørende for gode oppfølgingsrutiner og holdninger til avfallshåndtering. Internasjonal lovgivning, som blant annet stiller krav til rapportering og avfallshåndtering om bord, har bidratt til å begrense dumping av avfall på havet. Likevel havner avfall i en del situasjoner på avveie. Ytre forhold er tidligere nevnt, men også manglende avfallsbeholdere, overfylte beholdere og aktiviteter i forbindelse med reparasjoner eller produksjon kan gjøre at avfall havner over bord.