Skip to main content
Nærbilde av plastforsøpling som ligger i fjæresteinene.

Plastforurensning kan reduseres med 90 prosent innen 2040

Updated:9/27/2023

Published:

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

15 foreslåtte globale tiltak kan redusere plastforurensningen med 90 prosent og produksjonen av ny plast med 30 prosent.

Dette kommer frem i den ferske rapporten Towards Ending Plastic Pollution by 2040 fra Nordisk ministerråd for miljø og klima, utarbeidet av Systemiq.

Tiltakene som må til for å oppnå effekten går på tvers av plastens livssyklus.

Tiltakene er fordelt på fire viktige pilarer:

  • Redusere produksjon og bruk av ny plast
  • Stoppe unødvendig bruk av plast og kjemikalier
  • Bedre holdbarhet, mer resirkulering og gjenbruk av plast
  • Kontrollert avfallshåndtering av avfall som ikke kan forebygges eller gjenvinnes

De 15 tiltakene rapporten foreslår. Effektiv implementering av tiltakene er avhengig av felles globale regler i den globale avtalen mot plastforurensningen. Grafikk: Towards Ending Plastic Pollution by 2040

De politiske tiltakene vil blant annet føre til:

  • 30 prosent reduksjon i den globale produksjonen av ny plast innen 2040, sammenlignet med 2019.

Dette skjer hovedsaklig gjennom økt gjenbruk og gjenvinning, og begrense bruk en av engangsplast.

  • 90 prosent reduksjon i plastforsøpling og utslipp av mikroplast årlig innen 2040, sammenliknet med 2019.

Her er reduksjon, eliminering og økt sirkularitet viktig.

  • Sju ganger så mye global gjenvinning

Dette oppnås gjennom blant annet regler for produktutforming, avgifter for produksjon av ny plast og utvidet produsentansvar (EPR).

Les også sammendraget i pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet.

Vil øke

Uten nye tiltak vil produksjonen av plast kunne øke med to tredeler, plastforurensning vil nesten dobles og CO2-utslipp vil kunne øke med 63 prosent innen 2040, sammenlignet med tall for 2019.

Rapporten viser at plastproblemet bare kan løses ved å ta tak i alle utfordringene i plastens verdikjede. Det er behov for en endring i måten man produserer og bruker plast på.

Les rapporten her