Skip to main content
 Plastic bags with cleared marine litter on a pebble beach in the foreground, the sea and a large boat in the background

33,5 millioner kroner til opprydding av marin forsøpling i 2023

Updated:9/26/2023

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Senter mot marin forsøpling gir tilskudd til 30 prosjekter som skal forebygge og redusere marin forsøpling.

Senter mot marin forsøpling har prioritert å gi tilskudd til store, samordnede prosjekter som organiserer regionale eller nasjonale opprydningstiltak. Med søknader til prosjekter over hele landet har senteret også jobbet for å sikre god geografisk fordeling av midlene. Det har vært viktig å gi støtte til prosjekter som tilrettelegger for frivilligheten.

Senteret fikk inn 70 søknader om totalt 112 millioner kroner, og har fordelt 33,5 millioner på 30 prosjekter i 2023. Årsaken til at det er tildelt mer enn potten på 30 millioner, er tilbakebetalte midler fra ordningen i 2022.

Se listen over årets mottakere her

Imponert over innsatsen

– Plastforurensning er en global miljøutfordring med store konsekvenser for havet, naturen og mennesker. Regjeringen jobber for å stanse plastforurensningen og sikre et rent hav- og kystmiljø. Tilskuddsordningen Marfo forvalter er et viktig tiltak i dette arbeidet. Jeg er imponert over den store innsatsen organisasjoner og frivillige står for. På grunn av deres arbeid fjernes tonnevis av forsøpling fra naturen hvert år. Pengene skal blant annet fordeles slik at de får størst mulig effekt, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Stor aktivitet mot marin forsøpling i Norge

Søknadsmassen viser at det er stor aktivitet innen forebygging og opprydding av marin forsøpling i Norge. 

– Det ble jobbet svært bra i prosjektene som fikk tildelt midler i 2022, mye arbeid ble lagt ned for å fjerne marin forsøpling fra kysten vår, sier direktør ved Senter mot marin forsøpling, Ann-Helen Ernstsen.

Hun ser det som positivt at det også i år er et stort engasjement, og at mange vil bidra i arbeidet mot marin forsøpling. 

– Også i år har vi fått inn mange gode prosjektsøknader, og det har vært nødvendig med strenge prioriteringer. Vi er glade for å kunne tildele midler til det viktige arbeidet mot marin forsøpling, sier Ernstsen.

Sikrer koordinering og nasjonale ryddedata gjennom Rydde og Rent hav

Senter mot marin forsøpling samler nasjonale ryddedata gjennom ryddeverktøyene Rent hav og Rydde. Den nasjonale ryddestatistikken på marfo.no viser nøkkeltall fra det frivillige og de som jobber med marin forsøpling har registrert siden 2015. Den viser også kilder og toppfunn siden 2020 basert på antall. Alle ryddeaksjoner som mottar støtte fra ordningen, må bruke verktøyene.

– Gjennom verktøyene våre, Rent hav og Rydde, oppnår vi mer koordinert og effektiv opprydding. Det gir ryddeaktører oversikt over egen og andres ryddeaktivitet, og tilgang til informasjon som sikrer kunnskapsbasert opprydding i Norge, sier Ann-Helen Ernstsen.

Les mer om Marfos tilskuddsordning her.