Skip to main content

Updated:12/6/2022

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Senter mot marin forsøpling tildeler årlig midler til prosjekter for å redusere marin forsøpling. I 2023 åpner søknadsskjemaet 2. januar og lukkes 22. januar.

Søk om tilskuddsmidler

Tilskuddsmidlene for 2023 er ennå ikke utlyst. Søknaden åpnes 2. januar 2023.

Gå til søknadssenteret

Dette er tilskuddsordningen

Siden 2015 har miljømyndighetene gitt økonomisk støtte til prosjekter som bidrar til opprydding og forebygging av marin forsøpling i Norge. Fra og med 2022 er det Senter mot marin forsøpling som tildeler disse midlene.

Den store innsatsen som legges ned av enkeltpersoner, organisasjoner og selvstendige kommunale og interkommunale selskaper har bidratt til å fjerne store mengder avfall langs kyst og vassdrag i Norge. Erfaringer viser at innsatsen virker og forsøplingen er blitt sterkt redusert flere steder.

Alle ryddeaksjoner som mottar støtte fra ordningen, må fra 2022 bruke verktøyene Rydde og Rent hav. Verktøyene samler nasjonale ryddedata og bidrar til koordinert og effektiv opprydding.

Vil du vite hvem som fikk tilskudd i 2022?

Gå til oversikten