Hopp til hovedinnhold

Strandrydding

Strandrydding er et av de viktigste tiltakene vi har mot marin forsøpling. Mange aktører gjør en stor innsats for å fjerne forsøplingen fra norske strender. Her finner du vår veileder for strandrydding og erfaringer fra ryddeaksjoner fra hele landet.

Veileder strandrydding

Denne veilederen beskriver god praksis for opprydding av marin forsøpling.

Ryddeaksjoner

Nasjonalt strandryddeprosjekt

Målet med prosjektet er å kartlegge, teste ut og formidle beste praksis for rydding, oppsamling og håndtering av marint avfall.