Hopp til hovedinnhold
Storsteinur med søppel og en person som rydder.

Ryddeaksjon i ulendt terreng

Redigert:11.7.2023

Senter for oljevern og marint miljø startet høstens ryddesesong med å tak i et svært forsøplet område sammen med LAS, Lofoten turlag og Vestvågøy kommune under Bårdsundtinden utenfor Ure i Lofoten.

Ryddeaksjonen var avsparket for høstens ryddesesong og Nasjonalt strandryddeprosjekt 2021. Ryddeområdet var registrert som et forsøplet område i Rydde. Forsøplingen var ikke synlig fra havet eller fra stien som går i området. Enorme mengder med forsøpling var ført i land av havet i en kil i landskapet. Mye av avfallet lå mellom og under steinblokkene. Omfanget av forsøpling, som skjulte seg i kløfter og under steiner, var massivt for ryddegjengen.

– Det er tragisk å se så mye avfall i et så lite område. Bjørn Harald Brenna er miljøfaglig rådgiver i Vestvågøy kommune og deltok på ryddeaksjonen.

Mest avfall fra fiskeri og havbruk

Den tyngste delen av ryddejobben var store kveiler av tau som satt fast under steiner og nøter som var nedgrodd i terrenget.

Det ryddede avfallet ble registrert i Rydde, og det ble ryddet mest tau, bøyer, flottører, garnringer og isopor. Kildene til mye av avfallet var sjøbaserte, og stammet fra fiskeri og havbruk. Etter intens innsats fra rydderne var det fire big bags fylt med avfall pluss 17 plastsekker i depotet som ble etablert. Deler av området ble ryddet i løpet av dagen, men det gjensto fremdeles en del forsøpling på overflaten og uante mengder med nedgrodd avfall da ryddeaksjonen ble avsluttet for dagen.

– På grunn av mengden med avfall som ikke ble ryddet og mengden avfall som må transporteres ut, skal vi tilbake til området å rydde all forsøplingen i forkant av at avfallet blir hentet ut med helikopter, sier prosjektleder Mads Homleid Busvold.

Ta med lokalkunnskapen

Hele ryddegjengen samlet ved ryddedepotet med deltagere fra Lofoten turlag, Clean up Lofoten, LAS og Vestvågøy kommune.

– Det å samarbeide med lokale var virkelig positivt for denne ryddeaksjonen. Det å inkludere kommune og lokale krefter i ryddeaksjoner er noe vi skal ta med oss videre i arbeidet med opprydding av marin forsøpling, sier Mads Homleid Busvold.

Området ryddeaksjon pågikk i var kupert, og krevde profesjonell logistikk, både for å få inn ryddepersonell, men også for å få søppelet fraktet ut. Mads Homleid Busvold mener aksjonseiere må være bevisste på hva det krever når det gjelder planlegging og logistikk i utilgjengelige områder.

– Rydding i krevende og utilgjengelige områder stiller ekstra krav til planlegging og logistikk. Blant annet erfarte vi hvor viktig det er å tenke på flo og fjære når ryddere skal til og fra aksjonsstedet i båt, sier han.