Hopp til hovedinnhold
Tre personer rydder i molo.

Rapport fra senterets siste ryddeaksjon i 2021

Skrevet av:

Redigert:20.4.2022

Siste aksjon i Nasjonalt strandryddeprosjekt 2021 ble gjennomført på Sunnmøre i slutten av oktober sammen med Fallgard, Runde miljøsenter, Sunnmøre friluftsråd og Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal.

Vi skulle egentlig rydde i Mulevika den første dagen, men dårlig vær gjorde at vi måtte endre planene. Vi flyttet aksjonen til Kvalsvik på østsiden av Nærlandsøya. Her fikk vi le mot uværet fra sørvest. Det var her, ytterst på Golleneset, at malmskipet MS «Arisan» forliste en januardag i 1992. Fallgards Odd Arne Arnesen fortalte om ulykken som førte til et omfattende oljeutslipp og kilometervis med tilgrisede strender i området. Odd Arne og flere andre lokale spilte en viktig rolle i oppryddingsarbeidet den gang. Det gjør de fortsatt. Engasjementet for en ren kyst har de tatt med seg videre i kampen mot marin forsøpling.

Etter noen timer med rydding trakk vi inn i “Vollanaustet”, en liten rorbu i båthavna i Kvalsvik. Over rykende varm “brennsnut” fikk vi varmen tilbake i kroppen, og vi fikk høre mer om den viktige innsatsen de gjør på Sunnmøre. Vi diskuterte også kartverktøyet Rent hav med gode innspill.

Senteret fikk også tid til å diskutere rydding og utfordringer med organisasjonene som var med på aksjonen.

Smøringen i maskineriet

Dag to og uværet herjet fortsatt. Vind og bølger hadde dreid på nord og forholdene på havet tvang oss til å holde oss på land. Ryddeaksjonen med Skjærgårdstjenesten måtte avlyses. Siden vi ikke kunne treffes i felt, avla vi Skjærgårdstjenesten et besøk på friluftsrådet sitt kontor på Eidsnes utenfor Ålesund. Her holder de til de dagene de ikke er på sjøen.

Skjærgårdstjenesten Møre og Romsdal ble opprettet i 2018, og er dermed den nyeste og nordligste driftsenheten i Skjærgårdstjenesten. De samarbeider tett med friluftsrådene og arrangerer aksjoner med blant annet skoleklasser, organisasjoner og idrettslag. De er opptatt av å gjøre det enkelt for frivillige som ønsker å rydde, og bidrar med ryddeutstyr, transport og henting av avfall. Selv beskriver de seg som “smøringen i maskineriet”.

Utfordringene med å rydde Møre- kysten er mange, selv på dager med lite vind og godt vær kan det være krevende å legge til med båt, særlig på de ytterste øyene. Her trekkes bruk av helikopter fram som et godt alternativ for å få fraktet avfallet til land. Det er ofte billigere, tryggere og mer effektivt å frakte avfallet med helikopter enn båt, men det krever stram logistikk og god planlegging, oppgir leder for Skjærgårdstjenesten i Møre og Romsdal, Torgeir Sund.

Erfaringer å ta med videre

Mads Homleid Brusvold er prosjektleder for Nasjonalt strandryddeprosjekt og i år har han vært med på fire aksjoner. Her fra Færder nasjonalpark i september.

Gjennom nasjonalt strandryddeprosjekt 2021 har senteret deltatt på ryddeaksjoner med lokale aktører i fire ulike fylker. Et av målene med prosjektet var å bli bedre kjent med ryddeaktører, friluftsråd og Statsforvalter. I prosjektet har vi kartlagt og observert hvordan oppryddingsarbeidet foregår. Vi har erfart i felt den gode innsatsen som gjøres langs kysten av frivillige, friluftsråd og Skjærgårdstjeneste, og vi har lært mer om utfordringer knyttet til dagens organisering av oppryddingsinnsatsen i Norge. Gjennom prosjektet har vi også fått mange gode innspill på Rent hav som vi kan bruke til videre utvikling av verktøyet.