This content is incomplete in your language. Go to search.

Strandrydding er et av de viktigste tiltakene vi har mot marin forsøpling. Mange aktører gjør en stor innsats for å fjerne forsøplingen fra norske strender. Her finner du vår veileder for strandrydding og erfaringer fra ryddeaksjoner fra hele landet.

Beach Clean-up Guideline

This guideline describes best practice for the clean-up of marine litter.

National beach cleanup project

Målet med prosjektet er å kartlegge, teste ut og formidle beste praksis for rydding, oppsamling og håndtering av marint avfall.