Hopp til hovedinnhold
Panoramabilde av Fagervika sett fra landsiden

«Aksjon plast» i Finnmark

Redigert:3.1.2022

Kan Kystverkets beredskap for å bekjempe oljeutslipp brukes til å rydde strender for plast? Vi dro med Kystverket til Vest-Finnmark for å teste akkurat det.

Aksjonsgruppa i Fagervika får utdelt utstyr og instruks før de setter i gang med ryddinga.

I begynnelsen av september gjennomførte Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø en ryddeaksjon utenfor Hammerfest. Hensikten med ryddeaksjonen var å se på hvordan Kystverkets ressurser kan brukes til å rydde plast. Samtidig som Kystverket og Vest-Finnmark IUA fikk gjennomført en øvelse i felt sammen med frivillige fra Røde kors, Hammerfest kommune og Redningsselskapet, ble nesten to tonn plast ryddet og fraktet bort.

En vinn-vinn-øvelse

Kystverket har det nasjonale ansvaret for oljevernberedskapen i Norge. En viktig del av den beredskapen er de interkommunale utvalgene mot akutt forurensning (IUA) over hele landet.

Innsatsleder i Vest-Finnmark IUA, Per Egil Nilsen, var øverste leder på skadestedet. Han var svært fornøyd med øvelsen.

– Dette er gjennomført som en oljevernøvelse, planlegginga er gjort som om det var et oljeutslipp med påslag på land. Det er viktig at vi får øvd oss på de rutinene vi har med utvelgelse av utstyr og organisering av folk i båter og på land.

Innsatsplanen for "Operasjon plast"Innsatsplanen for "Operasjon plast"
"Aksjon plast" ble ledet av innsatsleder Per Egil Nilsen om bord Kystverkets OV Skomvær.

Med to strender som skulle ryddes, frakt av mannskap og utstyr med båt, samband og henting av avfall var det mange baller i lufta gjennom dagen for Per Egil Nilsen. Han mener samarbeidet mellom aktørene var bra og at dette er en god måte å øve på oljevern på.

– Dagen har gått veldig bra! Vi har fått øvd oss på stabsarbeid, fått laget en ordre og en plan som vi har fått utført på en god måte, samtidig som vi har gjort noe nyttig for naturen, oppsummerer Nilsen.

Nyttige erfaringer for strandrydding

Målet for Senter for oljevern og marint miljø var å samle erfaring med bruken av ressurser som inngår i oljevernberedskapen til strandrydding. Snorre Sklet ved Senter for oljevern og marint miljø var fornøyd med gjennomføringen av ryddeaksjonen:

– Denne aksjonen ga oss nyttig erfaring som vi vil vi ta med oss i arbeidet med å foreslå modeller for organisering av oppryddingen av marin forsøpling i Norge. Vi skal foreslå ulike modeller til Klima- og miljødepartementet i høst.

Hele 1,7 tonn plast ble ryddet på de to strendene denne dagen. Snorre Sklet sier at det i antall ble funnet flest taustumper, mens det største bidraget i kilo var avkapp av nøter.
Det var kort mellom plastsøppelet på Rullesteinsstranda i Fagervika.