Hopp til hovedinnhold
Oransje plastkule i fjæra, hav og sjøsprøyt i bakgrunnen.

Om veilederen

Redigert:10.7.2023

I Marfos ryddeveileder finner du råd og informasjon om hvordan du gjennomfører en ryddeaksjon, håndterer av avfall, ivaretar HMS og miljøhensyn.

Å rydde på en strand eller langs kysten kan være en enkel sak, men det kan også være svært utfordrende. Begrepet strandrydding favner bredere enn rydding av en strand. Norges kystlinje består av ulike typer natur og mange utilgjengelige og sårbare områder. Det finnes ulike strandtyper, svaberg, sivområder, fjell, utfordrende terreng å ferdes i og avsidesliggende viker der du må ha båt for å komme til. Veilederen er også relevant for rydding av vann og vassdrag hvor du kan møte andre utfordringer.

Noen steder er lett tilgjengelig og kan ryddes av privatpersoner og frivillige. I andre mer krevende områder er det høyere krav til kompetanse, erfaring, systematisk HMS-arbeid og utstyr. Da vil det være behov for at arbeidet utføres av profesjonelle ryddeaktører. Hvem som bør rydde, kommer også an på omfanget av og type forsøpling.

Forsøplet rullesteinstrand i Finnmark. Foto: Senter mot marin forsøpling

Hensikt og målgruppe

Hensikten med veilederen er å ivareta helse og sikkerhet for ryddere, ivareta miljøet og effektivisere planlegging og gjennomføring av oppryddingsarbeidet.

Veilederen er laget for aksjonseiere og ryddere, men kan også være nyttig for andre målgrupper. Med aksjonseier menes den som planlegger og organiserer en ryddeaksjon. Det er mange forskjellige måter å bruke veilederen på. Rådene i veilederen gjelder for alle typer ryddeaksjoner, enten de er store eller små. Skal du for eksempel ut å rydde en strand med en skoleklasse eller gjennomføre en større profesjonell opprydding på et mer utilgjengelig sted, kan det være relevant å bruke forskjellige deler av veilederen. Hvis du er deltaker på en ryddeaksjon, kan du få tilstrekkelig informasjon ved å lese sjekklisten for ryddere. Er du aksjonseier bør du ha nytte av å lese gjennom flere artikler, blant annet Planlegging av en ryddeaksjon og Sjekkliste for aksjonseier.

Kort om oppbygning av veilederen

Veilederen består av artikler og sjekklister. Det finnes en sjekkliste for deg som er arrangør av en ryddeaksjon og en for deg som er deltaker på en ryddeaksjon.

Avgrensninger

Marin forsøpling er alt fast materiale fra menneskelig aktivitet som er forlatt eller på annen måte havner i det marine miljøet. Beholdere med avfall i væskeform, som spillolje og andre kjemikalier, er også marin forsøpling i denne sammenhengen. Marin forsøpling inkluderer både avfall fra sjøbaserte og landbaserte kilder som ender opp i det marine miljøet.

Denne veilederen tar for seg opprydding av eierløst avfall, det vil si avfall som man ikke kjenner kilden til. Vi kaller det eierløst fordi det ikke kan spores til en person som juridisk kan oppfattes som eier av avfallet. Oppdager du forsøpling utenfor en bedrift eller du vet hvem forurenseren er skal du melde inn forsøplet område til kommunen som er lokal forurensningsmyndighet eller Statsforvalteren.

Rydding av marin forsøpling på Svalbard er ikke behandlet eksplisitt i denne veilederen. Her er Sysselmannen en viktig aktør, og det noen spesielle regler og faremomenter som må tas hensyn til.

Takk

Vi ønsker å rette en stor takk til de som har bidratt i arbeidet med veilederen; Oslofjordens Friluftsråd, Bergen- og Omland Friluftsråd, Lofoten Avfallsselskap, Naturvernforbundet, Tromsø kommune og In The Same Boat.

Flere aktører har allerede utarbeidet veiledere for strandrydding, og vi vil også gjerne rette en takk til organisasjonene som står bak de veiledere vi har hentet inspirasjon fra.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.