Hopp til hovedinnhold
Kyst og hav.

Kulturminner

Redigert:29.8.2023

Når du planlegger en ryddeaksjon, er det viktig å sjekke om det finnes kulturminner i området dere skal rydde. Rydding kan medføre større eller mindre inngrep og belastning i et område, derfor er det viktig å unngå skader på kulturminner.

I Norge er det mange typer kulturminner fra ulike historiske perioder og tidsepoker. Kulturminner kan være praktbygg og monumenter, men også spor fra fortiden som er dekket til av jord og vegetasjon. Slike kulturminner er derfor ikke alltid enkle å se. Dette kan for eksempel være rester av gamle bosettinger, gravhauger og kokegroper. Derfor er det viktig å sjekke om det finnes kulturminner i ryddeområdet i Rent hav og gjøre vurderinger ut fra det du finner av informasjon der.

Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon er vernet, fordi de er en del av vår kulturarv og identitet. Det å skade et kulturminne er alvorlig, og kulturminneloven har et forbud mot inngrep i fredede kulturminner. Skjer det skader på et kulturminne under en ryddeaksjon, er skaden et lovbrudd.

Hos Riksantikvaren kan du lese mer om kulturminner, kulturmiljø og landskap i Norge.

Rydding og historie

Siden 2015 har lokallaget til Fortidsminneforeningen i Vesterålen gjennomført en årlig ryddeaksjon på Tinden handelssted i Øksnes kommune. I løpet av årene har de ryddet 3,5 tonn havsøppel. Tinden ble vernet av Riksantikvaren i 1994.

Det å rydde i områder med kulturminner bidrar både til å ta vare på naturen og havet, men også å ta vare på området hvor kulturminnet er. Det er mye historie i kulturminner og det kan være spennende og motiverende å dele denne informasjonen med deltakerne på en ryddeaksjon for å skape engasjement, nysgjerrighet og ryddelyst.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.