Hopp til hovedinnhold
Grafikk som viser en person i oransje jakke, som snakker til deltakere på strandrydding.

Sjekkliste for aksjonseier

Redigert:10.7.2023

Skal du organisere en ryddeaksjon?

SjekklisteSjekkliste

Tidlig planlegging

 • Hvor skal dere rydde
 • Hvem skal rydde
 • Når skal dere rydde
 • Vurder om det er behov for befaring på ryddestedet
 • Sjekk om området er vernet
 • Sjekk vernebestemmelser dersom området er vernet
 • Vurder hva dere trenger av utstyr
 • Vurder behov for forsikring
 • Vurder behov for logistikk og transport

Dialog og samhandling

 • Ha dialog med grunneier ved behov
 • Ha dialog med Statsforvalteren eller kommunen om verneområder
 • Ta kontakt med et avfallsselskap om levering av avfall
 • Involver noen med lokalkunnskap

Planlegg transport av ryddere

 • Definer oppmøtested for de alle som skal delta
 • Planlegg transport fra oppmøtested til ryddeområdet
 • Sjekk regler og forskrifter for transport
 • Sjekk parkeringsmuligheter

Organiser rydding og avfallshåndtering

 • Avgrens ryddeområdet
 • Planlegg organisering av rydding
 • Planlegg forsvarlig lagring av avfall
 • Organiser transport av avfall fra ryddested
 • Organiser levering av avfall

Bruk av Rydde

 • Registrer aksjonen i Rydde
 • Avklar hva dere skal registrere
 • Avklar hvem som skal registrere

Vær og vind

 • Sjekk værvarsel
 • Sjekk tidevann
 • Sjekk bølgevarsel

Informasjon til deltakere før aksjonen

 • Oppmøtested og tidspunkt
 • Varighet på ryddeaksjonen
 • Kontaktinformasjon til aksjonseier
 • Hva de må ta med

Husk å ta med!

 • Avfallssekker
 • Storsekker ved behov
 • Egne sekker til matavfall
 • Nødvendig verneutstyr som hansker, redningsvester, vernebriller og refleksvester
 • Ryddeutstyr som kniv, øks og spett
 • Kommunikasjonsutstyr
 • Førstehjelpsutstyr

Transport av personell

 • Sørg for sikker transport av personell
 • Bruk redningsvest i båt
 • Ta nødvendige forholdsregler ved båttransport

Når dere rydder

 • Gi praktisk orientering om gjennomføring av rydding
 • Gå gjennom sikkerhet under rydding
 • Avtal tidspunkt for avslutning
 • Ha oversikt over deltakere
 • Ivareta helse og sikkerhet
 • Ha en sikkerhetsansvarlig tilgjengelig i tilfelle uønskede situasjoner
 • Organiser eventuell felles mat og drikke
 • Registrer i Rydde

Etter aksjonen

 • Ha felles avslutning og oppsummering
 • Lagre avfallet forsvarlig til det blir hentet
 • Sørg for sikker transport av avfall
 • Ta matavfallet med hjem
 • Registrer i Rydde hvis du ikke gjorde det underveis
 • Avslutt aksjonen i Rydde når du er ferdig
 • Registrer forsøplet område i Rydde hvis det er behov for mer rydding