Hopp til hovedinnhold
Person går med en rive og plastpose langs vannkanten.

Rydde - et digitalt verktøy for strandrydding

Redigert:4.1.2024

Rydde er et digitalt verktøy for frivillige strandryddere.

Rydde inneholder oversikt over planlagte og gjennomførte ryddeaksjoner, viser ryddetall og gir mulighet til å melde inn forsøplede områder. På www.ryddenorge.no kan du opprette ryddeaksjoner, invitere andre til å delta eller blir med på en ryddeaksjon.

Rydde finnes også som app, og du kan enkelt registrere søppelet du finner når du er ute og rydder. I Rydde finner du finner du blant annet informasjon om nærmeste avfallsselskap som tar imot marint avfall, og du får informasjon om hvor du kan hente gratis ryddepakker med hansker og sekker. 

Hvorfor bruke Rydde?

Gjennom å bruke Rydde bidrar du med verdifull data inn til det nasjonale arbeidet mot marin forsøpling. Du hjelper både forskere og forvaltningen når du legger inn hvor dere ryddet, hvor mye dere ryddet og ikke minst hva dere fant. Dette er data som trengs om vi skal kunne stoppe forsøplingen av natur og havet. Kunnskap om mengde og hva slags avfall det finnes mest av, gjør det lettere å sette inn forebyggende tiltak.

I Rydde kan du: 

 • Opprette ryddeaksjoner frem i tid (må gjøres på ryddenorge.no)
 • Registrere ryddeaksjoner i fortid
 • Melde deg på ryddeaksjoner
 • Registrere avfallet du har ryddet
 • Melde inn forsøplede områder
 • Melde inn større gjenstander
 • Melde inn båtvrak 
 • Melde inn strandinger (døde dyr som for eksempel hval, sel og sjøfugl)
 • Gjøre om et innmeldt forsøplet område til en ryddeaksjon 
 • Søke refusjon for utgifter til rydding (https://ryddenorge.no/refusjon)
 • Søke om å adoptere en strand, kalt "Min bit av Norge"

Registrering av funn

I Rydde kan du velge om du bare vil registrere hvor du har ryddet og hvor mye søppel du plukket, eller å i tillegg registrere hva du har funnet. Du kan enkelt registrere funnene fra aksjonen både i appen og på nett.

Rydde kan brukes som app i felt. Foto: Senter mot marin forsøpling

Bruk av Rydde i felt

Når du skal bruke Rydde ute i felt, bør du planlegge i forkant hvordan du skal registrere søppelet du finner. Skal du registrere underveis eller etter rydding? Hva som er mest hensiktsmessig er avhengig av type søppel, andel småbiter og hvor mange som deltar på aksjonen.

For å bruke Rydde-appen må du være på et sted med mobildekning. Skal du rydde utenfor dekning, kan du skrive ut noen eksemplarer av funnregistreringsskjemaet fra Rydde. Da kan dere registrere funnene digitalt i etterkant av aksjonen, enten på ryddenorge.no eller i appen.

N.B. Hvis du skal opprette en ryddeaksjon frem i tid, gjør du det på ryddenorge.no. For at funnene skal blir registrert, må aksjonen også avsluttes på ryddenorge.no. Registrering av funn når dere er ute på ryddeaksjonen kan gjøres i Rydde-appen.

Hvem kan registrere?

I en ryddeaksjon som arrangeres av en privat bruker er det kun aksjonseier som kan registrere. I en ryddeaksjon som arrangeres av en organisasjonsbruker kan alle deltakerne på ryddeaksjonen registrere funn hvis de logger inn med samme organisasjonsbruker.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.