Hopp til hovedinnhold

Redigert:3.1.2022

Rydde er et digitalt verktøy for å organisere ryddeaksjoner og registrere innsamlet avfall.

Rydde inneholder oversikt over planlagte og gjennomførte ryddeaksjoner, viser ryddestatistikk og gir mulighet til å melde inn forsøplede områder. I Rydde kan du selv opprette ryddeaksjoner og invitere andre til å delta. 

Rydde finnes både som webløsning og app, og gir deg viktig informasjon når du skal ut å rydde. Du finner blant annet informasjon om nærmeste avfallsselskap som tar imot marin forsøpling, og du får informasjon om hvor du kan finne ryddepakker med hansker og sekker. 

Hvorfor bruke Rydde?

Gjennom å bruke Rydde bidrar du med verdifulle data inn til det nasjonale arbeidet mot marin forsøpling. Du hjelper både forskere og forvaltningen når du legger inn hvor dere ryddet, hvor mye dere ryddet og ikke minst hva dere fant. Dette er data som trengs om vi skal komme videre i arbeidet mot marin forsøpling. Kunnskap om mengde og hva slags avfall det finnes mest av, gjør det lettere å sette inn forebyggende tiltak.

I Rydde kan du: 

  • Opprette ryddeaksjoner
  • Melde deg på ryddeaksjoner
  • Registrere avfallet når du har ryddet
  • Melde inn forsøplede områder
  • Melde inn store gjenstander
  • Melde inn påvirket dyreliv 
  • Melde inn båtvrak 
  • Gjøre om et innmeldt forsøplet område til en ryddeaksjon 
  • Søke refusjon for utgifter til rydding

Se video av hvordan du bruker Rydde

Registrering av funn

I Rydde kan du velge om du bare vil registrere hvor du har ryddet og hvor mye søppel du plukket, eller registrere hva du har funnet. Det er laget et funnskjema med ulike kategorier avfall hvor du kan registrere antall funn av ulike typer søppel.

Rydde kan brukes som app i felt. Foto: Senter for oljevern og marint miljø

Bruk av Rydde i felt

Når du skal bruke Rydde ute i felt, bør du planlegge i forkant hvordan du skal registrere avfall. Skal du registrere underveis eller etter rydding? Hva som er mest hensiktsmessig er avhengig av type søppel, andel småbiter og hvor mange som deltar på aksjonen.

Hvem kan registrere?

I en ryddeaksjon som arrangeres av en privat bruker er det kun aksjonseier som kan registrere. I en ryddeaksjon som arrangeres av en organisasjonsbruker kan alle deltakerne på ryddeaksjonen registrere funn hvis de logger inn med samme organisasjonsbruker.

Hvis du har planer om å komme tilbake og rydde flere ganger kan en aksjon være åpen over lengre tid.

Her finner du mer informasjon om Rydde.​

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.