Hopp til hovedinnhold
To personer bærer på søppelsekker langs kysten. Fjell og sjø i bakgrunnen.

Støtteordninger

Redigert:10.7.2023

Du har flere muligheter til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som bidrar til opprydding av marin forsøpling eller tiltak og løsninger for å redusere plastforsøplingen.

Senter mot marin forsøpling (MARFO)

MARFO forvalter en tilskuddsordning som skal bidra til gjennomføring av tiltak for å redusere marin forsøpling i Norge, både opprydding og forebyggende tiltak. Du finner informasjon om formålet med tilskuddsordningen, hvem som kan søke om støtte og hvilke tiltak det kan søkes støtte til i Forskrift om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling. 

Hvem kan søke om tilskudd?

 • Frivillige organisasjoner og stiftelser registrert i Enhetsregisteret
 • Private bedrifter som ikke er enkeltmannsforetak
 • Selvstendige kommunale- og interkommunale selskaper og samarbeidsorganer

Her finner du mer informasjon om tilskuddsordningen. 

Handelens Miljøfond

Formålet til Handelens Miljøfond (HMF) er å redusere plastposebruk, redusere plastforsøpling og øke ressursutnyttelsen av plast. For å oppnå dette gir Handelens Miljøfond støtte til nasjonale og internasjonale prosjekter.

Her finner du mer informasjon om støtte fra Handelens Miljøfond​.

Rydd Norge programmet 

Det nasjonale Rydd Norge-programmet er etablert og ledes av Handelens Miljøfond og har som mål å ha ryddet minst 40 prosent av ytre kyst i Norge og Svalbard, samt prioriterte vassdrag, innen utgangen av 2023. Ryddeoppdragene utlyses, og det skal til sammen tildeles 100 millioner kroner fordelt på tolv regioner. Ryddeoppdragene vil tildeles aktører som har relevant erfaring, interesse og profesjonell ryddekompetanse.

Hvem kan søke?

 • Alle offentlige og private virksomheter som er registrert i Brønnøysundregisteret

Her kan du delta i anbudene.​

HNR - refusjonsordningen 

Hvis du har hatt utgifter i forbindelse med frivillig opprydding av eierløst marint avfall, kan du søke om refusjon. Hold Norge Rent administrerer refusjonsordningen som finansieres av Miljødirektoratet. 

Hvem kan søke refusjon?

 • Alle som har hatt utgifter til transport, mottak og behandling av marint avfall

Ryddeaksjonene skal være basert på frivillig innsats og må være registrert i Rydde.

Søk om refusjon her

Sparebankstiftelsen DNB 

Gjennom Sparebankstiftelsen DNB kan du søke om støtte til ryddetiltak. De støtter i hovedsak tiltak som gjelder folk i alderen opp til 25 år.

Hvem kan søke støtte?

 • Organisasjon, lag eller forening
 • Privat virksomhet med ideelt formål
 • Skole, barnehage eller FAU
 • Offentlig sektor – kun tiltak som ikke inngår i kjerneoppgavene til stat eller kommune

Søk støtte her

Kommuner og fylkeskommuner

Flere kommuner og fylkeskommuner gir også støtte til miljøtiltak. Kontakt din kommune eller fylkeskommune for mer informasjon.  

Det er mulig å søke om bruk av motivasjonsmidler for frivillige som deltar på ryddeaksjoner. Hos flere kommuner og friluftsråd kan du søke om motivasjonsmidler, finansiert av Miljødirektoratet. Det er også mulig å søke direkte til Miljødirektoratet. 

Motivasjonsmidler skal gå til allmennyttige formål. Det kan for eksempel være:

 • Enkel bevertning under ryddeaksjonen 
 • Et begrenset beløp kan tildeles som inntekt til lag og foreninger (korps, idrettslag, skoleklasser og liknende)

Hvem kan søke om midler?

 • Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret.
 • Private virksomheter som ikke er enkeltpersonforetak.
 • Selvstendige kommunale og interkommunale selskaper og samarbeidsorganer, slik som avfallsselskap og friluftsråd.

Sjekk om din kommune eller friluftsrådet i ditt område deler ut motivasjonsmidler. 

Svalbards Miljøfond

Fondsmidlene kommer fra miljøavgiften på 150 kroner for tilreisende til Svalbard. Midlene brukes til å initiere prosjekter og tiltak som ivaretar naturmiljøet på Svalbard. Svalbards Miljøfond har støttet flere oppryddingsprosjekter på Svalbard de siste årene.

Hvem kan søke om støtte?

 • Private og offentlige virksomheter og organisasjoner
 • Privatpersoner

Søk støtte her.​

Andre kilder til finansiering

Det er også andre kilder til finansiering av ryddeaksjoner. Det er blant annet flere banker som har egne stiftelser hvor man kan søke om midler. Store næringsaktører, som for eksempel oppdrettsselskap, har også midler det kan søkes om til spesifikke prosjekter, støtte til transport osv.

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.