Hopp til hovedinnhold

Ansatte i seksjonen

Portrett av Ann Helen Hellevik

Ann Helen Hellevik

Seniorrådgiver

Ann Helen jobber blant annet med utredninger, ryddeverktøyene og leder Nasjonalt samhandlingsråd mot marin forsøpling. Hun er utdannet fiskerikandidat med en master i marine næringsmiddel fra UiT. I 20 år jobbet hun i Møreforsking. Hun har også jobbet i tre år ved Sunnmøre friluftsråd som fagleder for marin forsøpling.

Seniorrådgiver Anja Meland Rød

Anja Meland Rød

Seniorrådgiver

Anja er prosjektleder for utvikling av Rent hav og jobber også med OSPAR. Hun har mastergrad i International Environmental Studies fra NMBU og Universidad de Costa Rica. Tidligere har Anja jobbet i Utviklingsfondet med klimaprosjekter, vært miljøansvarlig i Vestvågøy kommune og gjort utredningsarbeid i Samferdselsdepartementet.

Portrett av Annsofie Kristiansen

Annsofie Kristiansen

Seniorrådgiver

Annsofie jobber med særlig fokus på sjøbaserte kilder. Hun har en mastergrad i sammenlignende politikk fra UiB, med fordypning i norsk-russisk fiskeriforvaltning. Tidligere var hun daglig leder i Norges Kystfiskarlag hvor hun jobbet opp mot offentlig forvaltning, forsknings- og politiske miljøer i spørsmål knyttet til blant annet fiskeri- og redskapsreguleringer i kystflåten.

Portrettbilde av person.

Eirik Okkenhaug

Seniorrådgiver

Eirik jobber hovedsakelig med drift og videreutvikling av kartverktøyene Rent Hav og Rydde. Han har tidligere jobbet i Oslo kommune med forebygging og opprydding av marin forsøpling i Oslofjorden. Eirik har også jobbet i Forsvarsdepartementet og ved den norske ambassaden i Beijing. Han har en mastergrad i internasjonale relasjoner med fokus på miljøutfordringer i Øst-Asia.

Portrett av Håkon Arctander

Håkon Arnljot Arctander

Fungerende seksjonsleder

Håkon er jurist og er fungerende seksjonsleder. Han har bakgrunn fra Kystverket og Statens vegvesen. Der jobbet han hovedsakelig med anskaffelsesprosesser og kontraktsoppfølging.

Portrett av Mads Homleid Busvold

Mads Homleid Busvold

Rådgiver

Mads jobber med blant annet nasjonalt strandryddeprosjekt. Han er utdannet kjemiingeniør fra Universitetet i Stavanger. Tidligere har Mads jobbet som ingeniør og prosjektleder i Vestvågøy kommune.

Rådgiver Maria Antonsen

Maria Antonsen

Rådgiver

Maria har en mastergrad i arktisk marin biologi fra UiT, og etter studiet jobbet hun tre år i avfallsbransjen.

Portrett av Marie-Fleurine Olsen

Marie-Fleurine Olsen

Seniorrådgiver

Marie-Fleurine jobber blant annet med internasjonalt samarbeid og utredninger. Hun har en mastergrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse fra UiT. Hun har tidligere jobbet for Statsforvalteren i Troms og Finnmark med beredskap, samfunnsplanlegging og klima.

Portrettbilde av person.

Peter Flermoen

Rådgiver

Peter jobber med kartløsningen Rent hav og sitter i Nasjonalt samhandlingsråd mot marin forsøpling. Han har en mastergrad i geografi fra Trondheim NTNU, med spesialisering i kartløsninger ved bruk av GIS.

Portrett av Ragnhild Nyland

Ragnhild Nyland

Seniorrådgiver

Ragnhild jobber med spesielt fokus på sjøbasert forsøpling. Hun er utdannet naturforvalter fra UiT/NMBU og medieingeniør fra NRK. Ragnhild har jobbet som miljø- og kvalitetsleder i et maritimt entreprenørselskap og som prosjektleder innen naturbasert næringsutvikling.