Hopp til hovedinnhold
Bilde av Ann-Helen Ernstsen
 • Ann-Helen Ernstsen

 • Direktør
 • ahe@marfo.no
 • +47 900 35 379
 • Ann-Helen er utdannet høyskoleingeniør i maskin og marinteknikk. Ved Universitetet i Tromsø har hun også studert Maritim arktisk kompetanse og har en Master in Technology and Safety in the High North. Ann-Helen har jobbet i Nordland fylkeskommune og vært ansatt i Kystverket Beredskap som overingeniør ved logistikk og teknologiseksjonen. Hun har også vært havnesjef i Vestvågøy kommune.

Bilde av Ann Helen Hellevik
 • Ann Helen Hellevik

 • Seniorrådgiver
 • ahh@marfo.no
 • +47 909 79 089
 • Ann Helen jobber jobber med marin forsøpling ved senteret. Hun er utdannet fiskerikandidat med en master i marine næringsmiddel fra Universitetet i Tromsø. I 20 år jobbet hun i Møreforsking, blant annet med forskning innen produktutvikling, lite utnyttede marine ressurser og foredling. Før hun startet ved senteret jobbet hun tre år ved Sunnmøre friluftsråd som fagleder for marin forsøpling.

Bilde av Anja Meland Rød
 • Anja Meland Rød

 • Seniorrådgiver
 • amr@marfo.no
 • +47 452 57 321
 • Anja har masterstudier i International Environmental Studies fra NMBU og Universidad de Costa Rica. Hun har jobbet i Utviklingsfondet med klimaprosjekter, vært miljøansvarlig i Vestvågøy kommune og gjort utredningsarbeid i Samferdselsdepartementet.

Bilde av Inger Sandnes
 • Inger Sandnes

 • Kommunikasjonsrådgiver
 • is@marfo.no
 • +47 918 97 972
 • Inger har en mastergrad i språklig kommunikasjon fra NTNU. Hun har tidligere jobbet som kommunikasjonsrådgiver ved NTNU og i Lånekassen. Da hun flyttet hjem til Lofoten jobbet hun en periode som medierådgiver i Lofotposten før hun startet i jobben her hos oss i 2019. Ved senteret jobber hun med kommunikasjon og formidling.

Bilde av Lars Øyvind Aasgaard
 • Lars Øyvind Aasgaard

 • Juridisk rådgiver
 • loaa@marfo.no
 • +47 991 00 297
 • Lars Øyvind har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han har tidligere jobbet som advokat i Forsvarsbygg og juridisk rådgiver i Oslo kommune. Siden sommeren 2020 har han vært senterets jurist.

Bilde av Line Fredriksen
 • Line Fredriksen

 • Rådgiver økonomi
 • lf@marfo.no
 • +47 970 64 896
 • Line har en bachelorgrad i økonomi og ledelse fra Nord universitet. Hun har tidligere jobbet i innkjøpsavdelingen på Ullevål sykehus, i DNB og som økonomiansvarlig i Bil i Nord Lofoten. Ved senteret jobber hun med økonomi, lønn og personal.

Bilde av Lise Maria Strömqvist
 • Lise Maria Strömqvist

 • Kommunikasjonsrådgiver
 • lms@marfo.no
 • +47 941 95 509
 • Lise er utdannet i humanistiske fag fra NTNU, har flere års erfaring som journalist og har gått på forfatterstudiet i Tromsø. Hun har jobbet med havne- og kystforvaltning i Kystverket og skrevet boka “Havna - ei historie om Øksnes, staten og fisken i nord”. Ved senteret jobber hun med kommunikasjon og formidling.

Bilde av Mads Homleid Busvold
 • Mads Homleid Busvold

 • Rådgiver
 • mhb@marfo.no
 • +47 926 60 425
 • Mads er utdannet kjemiingeniør fra Universitetet i Stavanger. Han har tidligere jobbet som ingeniør og prosjektleder i Vestvågøy kommune. Høsten 2020 startet han på masterprogrammet Teknologi og sikkerhet i Nordområdene ved Universitetet i Tromsø.

Bilde av Maria Antonsen
 • Maria Antonsen

 • Rådgiver
 • ma@marfo.no
 • +47 936 15 743
 • Maria har en mastergrad i arktisk marin biologi fra UiT. Etter studiet jobbet hun innen avfallsbransjen i tre år før hun fant veien tilbake til det marine miljø i Lofoten.

Bilde av Marie-Fleurine Olsen
 • Marie-Fleurine Olsen

 • Seniorrådgiver
 • marie-fleurine.olsen@marfo.no
 • +47 451 27 177
 • Marie-Fleurine har en mastergrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse fra UiT. Hun har tidligere jobbet for Statsforvalteren i Troms og Finnmark med beredskap, samfunnsplanlegging og klima. Marie-Fleurine ble ansatt hos Marfo i januar 2022.

Bilde av Ragnhild Nyland
 • Ragnhild Nyland

 • Seniorrådgiver
 • rn@marfo.no
 • +47 918 13 509
 • Ragnhild jobber med marin forsøpling med spesielt fokus på sjøbaserte kilder ved senteret. Hun er utdannet naturforvalter fra UiT/NMBU og medieingeniør fra NRK. Ragnhild har jobbet som miljø- og kvalitetsleder i et maritimt entreprenørselskap og som prosjektleder innen naturbasert næringsutvikling. Hun har også erfaring fra IKT-prosjekter og som webredaktør.

Bilde av Silje Grande Henriksen
 • Silje Grande Henriksen

 • Seniorrådgiver strategi og HR
 • sgh@marfo.no
 • +47 924 02 218
 • Silje har en mastergrad fra NMBU innen folkehelsevitenskap. Hun har tidligere jobbet med samfunnsplanlegging, folkehelse og klima/ miljø i Vågan kommune, og som rådgiver innen HMS og organisasjonsutvikling i Unicare.

Bilde av Siril Borgersen
 • Siril Borgersen

 • Kommunikasjonsrådgiver
 • sb@marfo.no
 • +47 977 40 628
 • Siril er utdannet journalist ved Høgskulen i Volda og har to år med filmstudier ved Queen Margaret University i Edinburgh. Hun har tidligere jobbet som journalist og radioprodusent i NRK og journalist i TV 2. Siril flyttet til Lofoten i 2019 og hadde et sommervikariat i Lofotposten før hun startet på senteret. Ved senteret jobber hun med kommunikasjon og formidling.