Hopp til hovedinnhold

Redigert:3.1.2022

SINTEF viser til at det generes mellom 16 000 og 29 000 tonn plastavfall fra norske sjøbaserte anlegg årlig. Hvor mye av dette som ender opp som forsøpling er uvisst. Ryddedata viser at rester av rør, deler av merder og også tau stammer fra næringen, men på enkelte avfallstyper mangler det data som skiller mellom ulike marine næringer. Hvor stort omfanget av marin forsøpling er fra havbruksnæringen eksisterer det i dag ikke analyser av data som gir sikre anslag.