Hopp til hovedinnhold

Omfanget av forsøplingen fra havbruk

Redigert:28.7.2022

Strandryddedata viser funn av rør, deler av merder og også tau som stammer fra havbruksnæringen. Det generes store mengder plastavfall i året fra næringen, men hvor mye av dette som kommer på avveie er det foreløpig lite presise estimater om. Vedlikehold og kontroll av utstyr, regelmessige inspeksjoner og miljøsertifiseringer er godt etablert i næringen. Dette er med på å forebygge og begrense omfanget, men samtidig er det på enkelte strender langs kysten registret en avfallsandel fra havbruksnæringen på 30%. Det kan også være vanskelig å bestemme opphavet til enkelte avfallstyper mellom ulike marine næringer og andre sjøbaserte aktiviteter.