Hopp til hovedinnhold

Redigert:29.3.2022

Det er under arbeid og aktivitet ved merdkanten at forsøpling i hovedsak skjer i havbruksnæringen, mens noe forekommer på fartøy. Det er tap av tau og redskaper på grunn av manglende rutiner, men også på grunn av slitasje, som fører til marin forsøpling. Mikroplast er også en usynlig kilde til plast i havet fra produksjonsutstyr, men omfanget er usikkert.