Hopp til hovedinnhold

Årsakene til marin forsøpling fra havbruk

Redigert:28.7.2022

Årsaker til marin forsøpling fra havbruksnæringen kan være tap under reparasjoner og utskiftninger, ved fortøyning av anlegg og montering av nye nøter. Det kan også skje på grunn av manglende sikring av emballasje og utstyr under transport med båt og på havbruksanleggene. Tap skjer også på grunn av manglende tilsyn eller oppfølging av utstyr ved mellomlagring eller avslutting av anlegg. Mikroplast fra slitasje på tau og fra fôrrør er også en del av plasten som er på avveie i havet fra havbruksnæringen.