Hopp til hovedinnhold

Tiltak mot forsøpling fra havbruk

Redigert:28.7.2022

Plastmateriale har mange egenskaper som gjør det egnet for installasjoner og utstyr i denne næringen slik som formbarhet, slitestyrke og vekt for å nevne noen. Økt bevissthet og oppfølging av bedriftenes avfallshåndertingssystemer og beredskap er nøkkel til å hindre utslipp til sjøen. Kompetanse, opplæring og tydelige forventninger og driftsrutiner er avgjørende for å lykkes med dette. Det er også viktig med tilsyn etter opphørt drift, gode rutiner og helst unngå mellomlagring av utstyr på lite egnede lokaliteter. Gode ordninger for mottak, håndtering og behandling av akvakulturutstyr er også et viktig tiltaksområde.