Hopp til hovedinnhold

Redigert:29.3.2022

Forbrukerrelatert avfall er en av hovedkildene til marin forsøpling og er avfallet som stammer fra deg og meg. Eksempler er husholdningsprodukter, drikkeflasker, poser, hygieneartikler eller engangsplast, og funn som dette registreres blant annet i Rydde under kategorien “personlig forbruk”. Forbrukeravfall kan stamme fra personlig forbruk på land eller ha blitt dumpet til sjøs fra skip, og det kan se ut til at jo lengre sør i landet man kommer, desto større er andelen er forbrukerrelatert avfall. Forbrukeravfallet blir registrert som «landbasert» søppel av de som finner det på strendene, men kan også komme fra «sjøbaserte kilder», noe som kompliserer identifikasjon av opphavet til forsøplingen. Fagfolk har gjennom dypdykkanalyser og systematisk kartlegging klart å definere noen ytre rammer for hvorvidt forbrukerrelatert avfall kan stamme fra sjø eller land. Gjennom analysene har det blitt estimert mengder, og kartlagt trender, hvor de viser til både regionale forskjeller, nasjonalitet og mulige årsaker til forsøpling.

Matemballasje er noe av det vanligste plastavfallet å finne langs strendene, blant annet EPS (isopor) fra hurtigmat og engangsartikler. Denne typen forpakning og en rekke andre engangsartikler av plast, som har dominert forsøplingen fra forbrukere, er det nå innført forbud mot. Det er estimert at husholdningsprodukter representerer rundt 30.000 tonn plastavfall årlig nasjonalt, men igjen er det mye usikkerhet knyttet opp mot disse anslagene.