Hopp til hovedinnhold

Industri og næring

Redigert:6.6.2023

Forsøpling fra industri og næring er plastmaterialer, som EPS (isopor), isolasjonsmaterialer, folier, elektriske artikler, rørsystemer, sprengkabler, fyllmasser, armeringsfiber, emballasje og plast fra ulike former næringsaktivitet.

Det er noen typer forsøpling fra industri og næring som dominerer som funn på strendene, og som rapporteres inn fra ryddeaksjoner i hele landet, hvor det registreres mest av plastpellets, sprengkabler og armeringsfiber. Armeringsfibre er utallige små plastfibre i sprøytebetong, som benyttes i vei- og byggeprosjekter i hele landet. Når sprengmassene og avfall fra tunell-, havne- eller boligutbygging havner i sjøen følger noe av plasten som er brukt med. Dette gjelder i hovedsak armeringsfibre og sprengkabler.

En annen kilde til forsøpling er EPS, også kjent som Isopor. Dette er et av materialene som i stor grad blir funnet under strandrydding i Norge. EPS representerer et vesentlig miljøproblem da det infiltrerer vegetasjon, smuldrer raskt opp i mindre fragmenter og kan forårsake skade på dyr og natur. EPS er også vanskelig å kildeidentifisere. Den kan stamme fra både sjøbaserte og landbaserte kilder, som flyteelementer, isolasjons- og byggematerialer, fiskekasser og matemballasje for å nevne noen. Miljødirektoratet vil derfor styrke tiltak mot denne typen forsøpling, hvor blant annet kilder til EPS skal kartlegges bedre og hvor det vil komme ytterligere tiltak for å begrense EPS-forsøplingen nasjonalt.

Bygg og anleggssektoren står for om lag 20 prosent av det totale plastforbruket i Europa, og 32 prosent av plastforbruket nasjonalt, hvor 40.000 tonn årlig er plastavfall. Bilindustrien står også for en betydelig del av plastforsøplingen, med sine 60.000 tonn plastavfall årlig, i følge Mepex sine beregninger.