Hopp til hovedinnhold

Industri og næring

Redigert:29.3.2022

I kategorien som omhandler industri og næring forbrukes det samlet sett store mengder plastmaterialer, som EPS (isopor), isolasjonsmaterialer, folier, elektriske artikler, rørsystemer, skyteledninger, fyllmasser, armeringsfiber, emballasje og plast fra bilindustrien.

Det er noen typer forsøpling fra industri og næring som dominerer som funn på strendene, og som rapporteres inn fra frivillige til Rydde, blant annet armeringsfiber og skyteledninger. Armeringsfibre er utallige små plastfibre i sprøytebetong, som benyttes i vei- og byggeprosjekter i hele landet. Når sprengmassene og avfall fra tunell-, havne- eller boligutbygging havner i sjøen følger også alle plasten med som er benyttet inn i materialene og arbeidet, blant annet armeringsfibre og skyteledninger, og dette finner man også dessverre ofte igjen på strender som ryddes.

En annen kilde til forsøpling er EPS, også kjent som Isopor. Dette er et av materialene som i stor grad blir funnet under strandrydding i Norge. EPS representerer et vesentlig miljøproblem da det infiltrerer vegetasjon, smuldrer raskt opp i mindre fragmenter og kan forårsake skade på dyr og natur. EPS er også dessverre vanskelig å kildeidentifisere, da det kan ha opphav fra både sjøbaserte og landbaserte kilder, som flyteelementer, isolasjons- og byggematerialer, fiskekasser og matemballasje for å nevne noen. Miljødirektoratet vil derfor styrke tiltak mot denne typen forsøpling, hvor blant annet kilder til EPS skal kartlegges bedre og hvor det vil komme ytterligere tiltak for å begrense EPS-forsøplingen nasjonalt.

Bygg og anleggssektoren står her for om lag 20 prosent av det totale plastforbruket i Europa, og 32 prosent av plastforbruket nasjonalt, hvor 40.000 tonn årlig er plastavfall. Bilindustrien står også for en betydelig del av plastforsøplingen, med sine 60.000 tonn plastavfall årlig, i følge Mepex sine beregninger. Landbruksindustrien er nevnt som et eget kapittel, og regnes derfor ikke med her.