Hopp til hovedinnhold
Turkis taustump og lilla klyse med plast i tang på en strand.

Vi har dessverre mista for mye i havet

Redigert:26.9.2023

Taustumper, avkapp og mindre plastbiter utgjør et alvorlig forsøplingsproblem i Norge.

Det store omfanget er dokumentert i registreringer fra frivillige i Rydde, kartlegginger gjennomført av fagfolk og forskning. Dette er hvor mange taustumper som ble registrert i Rydde i 2020 og 2021.

Det ble også registrert en god del lengre tau. Det er 20 prosent av Ryddes brukere som registrerer funn. Det ryddes mye langs kysten der det ikke blir registrert funn, men kun vekt.

I 2020 tok tau førsteplassen over det som blir ryddet mest av i Norge og også første plass hos Miljølære der de utgjorde 21% av funnene under ryddeaksjoner.

Året før gjennomførte Mepex dypdykk på 50 strender spredt langs hele kysten. Tau utgjorde 20 prosent av funnene i vekt og 8,6 prosent i antall.

Oversikt over funn i kystfylker
FylkeRegistrerte taustumper
39.453
11.265
9053
4493
4586
3623
2542
1398
292
187

Denne typen forsøplingen blir koblet til "Fiskeri og havbruk" i registreringer som blir gjort i forbindelse med strandrydding, men kan også stamme fra andre sjøbaserte kilder, som turisme, fritidsfiske, offshore og båtfolk.

I Rydderapporten til Hold Norge Rent fra 2020 utgjorde avfall fra fiskeri og havbruk 21,8 % av ryddet marin forsøpling.

I dypdykket til Mepex i 2019 var fiskeri og havbruk den største kilden på 46,2 %, men det var store regionale forskjeller.

⚓💙Vi kan redusere forsøplingen sammen💙⚓

Alle som bruker havet kan være med å redusere denne typen plast, ved å bli bevisst at små biter av tau som havner over bord bidrar til et stort miljøproblem. Vi må gjøre det vi kan for å unngå at vi mister taustumper i havet.

Hvorfor?

Fordi forsøpling av havet er et stort miljøproblem. Plasten skader livet i havet, som også er matfatet vårt og en av Norges viktigste ressurser.

Opprydding er et viktig tiltak mot marin forsøpling, men kun en liten del av plasten som havner i havet er mulig å rydde. Det meste blir derfor værende i havet. Og det blir værende der lenge. Opptil 600 år for et materiale som nylon. Det er derfor helt avgjørende å hindre at plasten havner i havet i utgangspunktet. Vi er nødt til å slutte å forsøple.

Ta tauvettreglene med deg om bord

På tide å slutte og miste noe?