Hopp til hovedinnhold
Logoene til Fiskeridirektoratet, Senter mot marin forsøpling, Kystverket, Sjøfartsdirektoratet

Fire etater i samme båt

Redigert:30.6.2022

Senter mot marin forsøpling, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Fiskeridirektoratet har alle sine arbeidsoppgaver knyttet til havet. Vi kjenner et stort ansvar for å kjempe mot forsøpling av alle slag som forurenser havet. De fire etatene har derfor gått sammen om en holdningskampanje som setter søkelyset på marin forsøpling og hva vi alle kan bidra med for å få bukt med all plasten som havner i sjøen.