Hopp til hovedinnhold

Dette er Senter mot marin forsøpling

Senter mot marin forsøpling er en seksjon i Miljødirektoratet og skal bidra til et renere hav gjennom redusert marin forsøpling.

Senteret ligger i Lofoten og skal bidra til at Miljødirektoratet er ledende på kompetanse om forekomst og opprydding av marin forsøpling og forebygging av forsøpling fra sjøbaserte kilder. Senteret skal tilrettelegge for et bredt samarbeid med ulike aktører.

Dette skal senteret bidra til:

  • Godt koordinert, kostnadseffektivt og miljøvennlig opprydding av marin forsøpling med gode HMS-rutiner.
  • Formidle kunnskap til relevante aktører om opprydding av marin forsøpling og forebygging av forsøpling fra sjøbaserte
  • Drifte og utvikle de digitale verktøyene Rydde og Rent hav
  • Delta og fremme norske interesser i internasjonalt arbeid som bidrar til å redusere marin forsøpling
  • Lede Nasjonalt samarbeidsråd for aktører innen opprydding av marin forsøpling
  • Overvåkning av marin forsøpling
  • Forvalte tilskuddsordningen mot marin forsøpling

Senterets historie

Senteret var tidligere Senter for oljevern og marint miljø og ble opprettet i 2018. De første årene jobbet senteret med å styrke norsk oljevern og hadde flere oppgaver for å redusere marin forsøpling. Senteret lå fra 2018 til 2021 under Samferdselsdepartementet og utredet blant annet etableringen av et testsenter for oljevern i Lofoten og Vesterålen. Fra 2022 ble senterets oppgaver innen oljevern overført til Kystverket. Senteret ble fra da av et rendyrket senter mot marin forsøpling. I 2024 ble senteret en del av Miljødirektoratet.

Hovedinstruks, tildelingsbrev og årsrapporter