Hopp til hovedinnhold

Tildelingsbrev

Redigert:20.7.2023

Senter mot marin forsøplings tildelingsbrev

Tildelingsbrevet gir, sammen med hovedinstruks for virksomheten, Prop. 1 S og budsjettinnstillingen, rammer, forutsetninger og krav for Senter mot marin forsøpling i 2023. Tildelingsbrevet og instruksen er utgangspunktet for Senter mot marin forsøpling sin rapportering gjennom året.

Tidligere tildelingsbrev for Senter mot oljevern og marint miljø: