Hopp til hovedinnhold
Person på rullesteinstrand plukker søppel i plastpose.

Rent hav – kartet, dataen og verktøyet

Redigert:12.5.2023

Rent hav er arbeidsverktøyet for alle som jobber med marin forsøpling og er for forvaltere, koordinatorer og kunnskapsinnhentere.

Rent hav gir:

  • Oversikt – kartleggingsdata og ryddedata fra hele Norge
  • Flyt – knytter aktører og oppgaver sammen – fra planlagt befaring til utført aksjon
  • Prioritering – viser områder hvor det er lite eller stort ryddebehov

Rent hav er et kart og et verktøy for å planlegge, kartlegge, koordinere og prioritere ved å ta i bruk funksjoner og ryddedata. Rent hav viser også kartdata om natur og miljø, fiskeri, havbruk, kulturminner og samferdsel, som er relevant kartfestet informasjon du kan ta med inn i arbeidet du gjør mot marin forsøpling.

Rent hav er på web og har også egen felt-app.

Et sted der kunnskap og data blir delt

Rent hav samler og forvalter data fra strandryddeaksjoner tilbake til 2013 fra gamle Ryddeportalen til Hold Norge Rent og fra registreringer i Rydde og Rent hav. Rent hav viser også ryddedata fra OSPAR og kartleggingsdata fra flere kilder. Det Rent hav samler gir brukerne oversikten de trenger i arbeidet mot forsøplingen av havet, og når datamengden vokser vil grunnlaget for kunnskapsbasert opprydding og forebygging av marin forsøpling styrkes.

Ta i bruk Rent hav

Begynn her