Skip to main content
several big bags filled with marine litter in the foreground and people in the background

Mottakere av tilskudd til opprydding og forebygging av marin forsøpling 2023

Updated:9/27/2023

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Her finner du oversikt over de som fikk tilskudd til prosjekter som bidrar til opprydding og forebygging av marin forsøpling i Norge i 2023. 33,5 millioner er fordelt på 30 prosjekter.

Årets mottakere 2023
SøkerProsjekttittelTildeling 2023Tildeling 2024Tildeling 2025
Vi rydder strendene i Vestland
1 500 000
500 000
Marin Omsorg
500 000
100 000
Rydd Sogn og Fjordane 2023 - 2024
1 400 000
400 000
Tiltak mot marin forsøpling Nordmøre og Romsdal
1 200 000
200 000
Strandrydding i Sunnhordland 2023
300 000
Strandrydding i Nord-Rogaland 2023
450 000
Hold Innlandet Rent - 2023
700 000
Oppryddingstiltak og utadrettet arbeid (ettårig)
1 800 000
Oppryddingstiltak og utadrettet arbeid (flerårig)
400 000
500 000
Refusjonsordningen for marint Avfall
3 000 000
Logistikk for frivillige i Nord-Norge
600 000
Aksjon rene strender 2023
600 000
Ryddeaksjon Jærkysten
1 200 000
200 000
Plastfri og ren strandsone i øyriket
500 000
Kystlotteri Strandrydding Teinejakt Havmonsteruka
350 000
Clean Up Lofoten, tiltak arbeid med marint avfall
400 000
Ressurser på avveie
300 000
Miljøagenter mot marin forsøpling
300 000
Troms og Finnmark frivillig strandrydding
900 000
1 000 000
300 000
Formidlingsopplevelser - Pilotprosjekt Oslo Løa
300 000
Forsøplingsfritt Nærmiljø 2023
2 000 000
200 000
Krafttak for en renere Oslofjord 2023-2025
1 900 000
1 900 000
100 000
Klassetur med mening
300 000
300 000
Marin Forsøpling i Ryfylke
1 200 000
200 000
Fishing for Litter 2023
2 500 000
Marin forsøpling 2023
350 000
Opprydding av marin forsøpling Sunnmøre
1 400 000
1 400 000
200 000
Strandrydding Svalbard Folkehøgskole
500 000
800 000
100 000
Prosjekt Isfjorden
300 000
Aksjon AQUA - Reine Vatn i Valdres 2023
300 000
Midler som ble tildelt i 2021 og 2022 for 2023
SøkerProsjekt Tildeling 2023
Vi rydder strendene i Vestland
500 000
Marin Omsorg
300 000
Strandrydding i Norge
400 000
Rydd Sogn og Fjordane
500 000
Implementering marin forsøpling som tema i skolen
510 000
Tiltak mot marin forsøpling Nordmøre og Romsdal
300 000
Rein Hardangerfjord
747 300
Ryddeaksjon Jærkysten
200 000
Marin Omsorg (Norge)
900 000
Vårt Hav. Troms og Finnmark
400 000
OFDS rydder Oslofjorden
105 000
Krafttak for en renere Oslofjord 2022
200 000
Nettverk Marin Forsøpling Møre og Romsdal
250 000
Sunnmøre friluftsråd- marin forsøpling 2021-2023
500 000
Rene Strender i Trollfjell
200 000

Prosjekter som fikk tilskudd i 2023

Bekrivelser av prosjektene som mottok støtte fra tilskuddsordningen i 2023.

Gå til prosjektene