Skip to main content
Bildet er tatt fra sjøsiden: mange bigbags med ryddet avfall ved siden av to ryddere på svaberg

Mottakere av tilskudd til opprydding og forebygging av marin forsøpling 2022

Updated:9/26/2023

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Her finner du oversikt over de som fikk tilskudd til prosjekter som bidrar til opprydding og forebygging av marin forsøpling i Norge i 2022. 50 millioner er fordelt på 41 prosjekter.

Årets mottakere
SøkerProsjekttittelTildeling 2022Tildeling 2023
Strandrydding i Kvænangen
300 000
AECO Clean Seas Project
300 000
Vi rydder strendene i Vestland
3 500 000
500 000
Marin Omsorg
800 000
300 000
Strandrydding i Norge
500 000
400 000
Aksjon Glomma
300 250
Rydd Sogn og Fjordane
2 500 000
500 000
Implementering marin forsøpling som tema i skolen
330 000
510 000
Tiltak mot marin forsøpling Nordmøre og Romsdal
2 000 000
300 000
Strandrydding i Sunnhordland 2022
400 000
Strandrydding i Nord-Rogaland 2022
700 000
Spira - Storskjæran
300 000
Rein Hardangerfjord
747 300
747 300
Hold Innlandet Rent - 2022
1 200 000
Oppryddingstiltak og utadrettet arbeid (ettårig)
3 500 000
Refusjonsordningen for marint avfall
3 872 180
Aksjon Reine Strender
1 000 000
Ryddeaksjon Jærkysten
1 500 000
200 000
Kystlotteri, strandryddeaksjoner, teinejakt, skole
541 050
Clean Up Lofoten, tiltak arbeid med marint avfall
870 000
Kystlotteriet
1 550 000
Marin Omsorg (Norge)
900 000
900 000
Vårt Hav. Troms og Finnmark
1 500 000
400 000
Plastfabrikken
370 000
Fortsatt en mulighet 2.
441 500
Dykkernes frivillige ryddedugnad under vann
2 400 000
NJFF Telemark, rydding av marint avfall 2022
300 000
Forsøplingsfritt nærmiljø 2022-23
2 500 000
OFDS rydder Oslofjorden
700 000
105 000
Krafttak for en renere Oslofjord 2022
3 500 000
200 000
Passion for Ocean-festivalen i Trondheim
365 000
Plastfritt 2022
300 000
Nettverk Marin Forsøpling Møre og Romsdal
500 000
250 000
Eierløst avfall i Ryfylke - Opprydding og tiltak
2 500 000
Fishing for Litter
2 325 130
Rydding av marin forsøpling i Lindesnes kommune
583 220
Marin forsøpling Midt-Troms 2022
800 000
Passion for Ocean festivalen - Arendal 2022
300 000
Rene Strender i Trollfjell
200 000
200 000
Vakre Varanger 2022
300 000
Aksjon AQUA - Reine Vatn i Valdres 2022
375 000
Tildelinger gjort av Miljødirektoratet i 2021
SøkerProsjektTildeling 2022Tildeling 2023
Havet begynner her: En ny plattform
1 180 515
Krafttak for en renere Oslofjord
374 780
Krafttak mot marin forsøpling i Vesterålen 2021
2 185 000
Lyngør Sjøvettlag- Med deg på havet
165 000
Rydd Sogn og Fjordane
770 000
Ryddeaksjon Jærkysten
140 000
Sunnmøre friluftsråd- marin forsøpling 2021-2023
2 380 000
500 000
Oppryddingstiltak og utadrettet arbeid
1 400 000
Tiltak mot marin forsøpling i Nordmøre og Romsdal
400 000
Vi rydder strendene i Vestland
500 000