Skip to main content
Waves and ocean.

Rent hav – arbeidsverktøyet og det blå datahavet

  • Host:Norwegian Centre against Marine Litter
  • Type:Webinar
  • When:February 9 2022

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Hva om vi sammen skaper et arbeidsverktøy for målrettet kartlegging og opprydding av marin forsøpling I Norge? Ett digitalt sted som samler data og hvor vi kan prioritere opprydding ut fra ryddebehov og miljøsårbarhet?

Dette verktøyet utvikler Senter mot marin forsøpling basert på innspill og behov fra aktører nasjonalt. Rent hav er det digitale stedet for kunnskapsbasert opprydding og samler geodata og ryddedata på et sted. I Rent hav får forvaltningen oversikt, koordinatorer får flyt og ryddeaktørene har et verktøy for å planlegge og gjennomføre opprydding.

I dette webinaret presenterer vi arbeidsverktøyet Rent hav, dataen den samler og verktøyet alle som jobber med marin forsøpling kan bruke. Webinaret vil også se på mulighetene det blå datahavet gir oss og diskutere potensialet som ligger i datadeling.

Konseptet Lighthouse Lofoten

Les mer