Hopp til hovedinnhold
Bølgeskum og hav med fjell i bakgrunnen. Logo i midten

Rent hav – arbeidsverktøyet og det blå datahavet

  • Arrangør:Senter mot marin forsøpling
  • Type:Webinar
  • Når:9. februar 2022

Hva om vi sammen skaper et arbeidsverktøy for målrettet kartlegging og opprydding av marin forsøpling I Norge? Ett digitalt sted som samler data og hvor vi kan prioritere opprydding ut fra ryddebehov og miljøsårbarhet?

Dette verktøyet utvikler Senter mot marin forsøpling basert på innspill og behov fra aktører nasjonalt. Rent hav er det digitale stedet for kunnskapsbasert opprydding og samler geodata og ryddedata på et sted. I Rent hav får forvaltningen oversikt, koordinatorer får flyt og ryddeaktørene har et verktøy for å planlegge og gjennomføre opprydding.

I dette webinaret presenterer vi arbeidsverktøyet Rent hav, dataen den samler og verktøyet alle som jobber med marin forsøpling kan bruke. Webinaret vil også se på mulighetene det blå datahavet gir oss og diskutere potensialet som ligger i datadeling.

Konseptet Lighthouse Lofoten

Les mer