Hopp til hovedinnhold
Marin forsøpling i fjæresteinene. Ryddepersonell i oransje klær sitter like ved. To båter ligger fortøyd.

Rent hav

Redigert:10.7.2023

Den digitale karttjenesten Rent hav er laget for å gi aktører som jobber med marin forsøpling bedre oversikt, mulighet til å planlegge og gjøre gode prioriteringer i arbeidet. 

Rent hav gir god oversikt for deg som skal planlegge ryddeaktiviteter. Målet er å samle relevant data om marin forsøpling nasjonalt, slik at vi får en mer effektiv og kunnskapsbasert innsats mot marin forsøpling. I Rent hav finner du miljødata, eksterne ryddekart og andre relevante data. Rent hav er fortsatt under utvikling, og det vil komme mer data fremover. I denne tidlige fasen er det særlig avfallsselskap, friluftsråd, skjærgårdstjeneste og forvaltningsaktører på ulike nivå som er tiltenkte brukere.

Dette kan alle gjøre i Rent hav:

  • Se oversikt over ryddeaksjoner.
  • Få oversikt over nasjonal miljøinformasjon som er viktig i planlegging av oppryddingsaktivitet.

En del av dataene i Rent hav er ment for forskere og forvaltningsaktører og er derfor tilgangsstyrt. Dette gjelder tall og data fra nasjonal ryddeaktivitet. Ved innlogging finner du nedlastbare ryddedata som du også kan eksportere. I tillegg til data fra ryddeaksjoner kan du også hente ut informasjon om for eksempel ryddet kystlinjer, funnregistreringer og innmeldinger.

Dette kan du gjøre med egen tilgang:

  • Få oversikt over aktører og ressurser i din region
  • Opprette, redigere eller se hentepunkt i din region
  • Se og legge til bilder fra aksjoner, kartlegginger og innmeldte områder
  • Filtrere og laste ned data fra oppryddingsaktiviteter, funnregistreringer, innmeldinger og ryddede kystlinjer. 

Hentepunkt er en funksjon i Rent hav, der aktører kan markere et punkt i kartet og beskrive hvor det er laget midlertidige oppsamlingspunkt for marint avfall og hvem som skal hente avfallet.

Videreutvikling av Rent hav

Tiltakskort er beskrivelser av oppryddingsoppdrag som opprettes ut fra innmeldt forsøpling. Dette er tenkt som oppdrag som kan utføres av profesjonelle aktører, og det blir gjort en vurdering av hvor omfattende forsøplingen er og behovet for rydding i aktuelt område. 

Vi planlegger å utvikle en app for Rent hav i 2021. Denne feltløsningen vil ha en annen funksjonalitet enn Rydde-appen. Rent hav feltløsningen skal utvikles for profesjonelle aktører som jobber med marin forsøpling. 

Planlagt funksjonalitet er:

  • Kartleggings- og befaringsmodul
  • Mulighet til å opprette hentepunkt og tiltakskort 
  • Offline-modus
  • Mulighet for å opprette aksjoner blant annet. 

Hvis nettleseren din laster pdf uten bilder, klikk Avbryt og prøv igjen.