Hopp til hovedinnhold

Redigert:3.1.2022

Ryddedata fra strandrydding gjennomført i Norge viser at avfallstyper fra fiskeri står for en stor del av marin forsøpling, spesielt langs kysten og mest i Nord-Norge. Tau blir ryddet mest av nasjonalt, men det eksisterer ikke analyser som skiller mellom hvilke av de maritime næringene dette stammer fra. I vekt er også rester av fiskeriredskaper og tapte redskaper en av de store kildene. Selv om kunnskapen og datagrunnlaget for å gi et godt anslag om hvor stort omfanget er nasjonalt og internasjonalt trengs, er de dataene som eksisterer fra ryddeaksjoner, ryddetokt og analyser nok til å slå fast at marin forsøpling fra fiskeriene er betydelig.