Hopp til hovedinnhold

Redigert:3.1.2022

Tap av redskap er hovedårsaken til forsøpling fra fiskeriene, og skjer under aktivt fiske på grunn av fasthekting, strømforhold og vær. Slitasje på redskap, avkapp og avskjær fra arbeid om bord er også en av de store årsakene til plast på avveie fra fiskeriene, som skjer i dårlig vær, under tidspress, men også på grunn av manglende rutiner om bord for å håndtere dette som avfall. Håndtering av avfall er tidkrevende og koster, og avfallshåndtering i fiskerihavner dekker ikke godt nok behovet fiskeriene har. Dessverre foregår det også dumping og brenning av avfall i norske farvann. Holdninger er også en viktig årsak til avfall på avveie, der kunnskap og holdningsendringer må til.