Hopp til hovedinnhold

Ny ISO-standard for avfallshåndtering på fiskefartøy

  • Prosjektansvarlig:Norges Fiskarlag
  • Type:Metodeutvikling
  • Når:2020-2022

Arbeidet med en ny ISO-standard for avfallshåndtering på fiskefartøy (ISO 5020) startet høsten 2020. SOMM deltar i en nasjonal speilkomite og en internasjonal komite, som sammen gir innspill til det internasjonale arbeidet. Arbeidet har norsk ledelse fra Norges Fiskarlag. Målet er å bidra til at den internasjonale fiskeflåten gis et rammeverk, som pålegger næringen et tydeliggjort ansvar om ikke å tilføre makro- og mikroplast i vann, som medfører redusert forsøpling av strender og andre kystnære områder. Standarden vil også kunne bidra positivt når det gjelder å unngå spøkelsesfiske.

Mer om Ny ISO-standard for avfallshåndtering på fiskefartøy

Få mer infomasjon om prosjektet her.

Gå til nettsted