Hopp til hovedinnhold
To personer laster inn poser med avfall på båt.

Logistikk for frivillige i Nord-Norge

  • Prosjektansvarlig:In the same boat
  • Type:Opprydding
  • Hvor:Nord-Norge
  • Når:2023

Et av de største hindrene for at folk flest kan utføre strandrydding, er at det er vanskelig å håndtere innsamlet avfall, spesielt om man rydder i områder som bare er tilgjengelig med båt.

For senke terskelen tilbyr vi å hente innsamlet avfall for alle som velger å rydde, spontant eller som planlagte aktiviteter, organisert eller privatpersoner.

Innsamlet avfall blir levert til lokale avfallsselskaper eller til gjenvinning i samarbeid med Ogoori.

Prosjektet er støttet med midler fra Senter mot marin forsøpling og Handelens Miljøfond. Øvrig finansiering er innsamling fra befolkningen og næringslivet, samt egeninnsats.

Mer om Logistikk for frivillige i Nord-Norge

Få mer infomasjon om prosjektet her.

Gå til nettsted