Skip to main content
To personer laster inn poser med avfall på båt.

Logistikk for frivillige i Nord-Norge

  • Project manager:In the same boat
  • Type:Clean up
  • Where:Nord-Norge
  • When:2023

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Et av de største hindrene for at folk flest kan utføre strandrydding, er at det er vanskelig å håndtere innsamlet avfall, spesielt om man rydder i områder som bare er tilgjengelig med båt.

For senke terskelen tilbyr vi å hente innsamlet avfall for alle som velger å rydde, spontant eller som planlagte aktiviteter, organisert eller privatpersoner.

Innsamlet avfall blir levert til lokale avfallsselskaper eller til gjenvinning i samarbeid med Ogoori.

Prosjektet er støttet med midler fra Senter mot marin forsøpling og Handelens Miljøfond. Øvrig finansiering er innsamling fra befolkningen og næringslivet, samt egeninnsats.

More about Logistikk for frivillige i Nord-Norge

Get more information about the project here.

Visit website