Hopp til hovedinnhold
Søppelposer på strand. Grønn eng, fjell og personer som rydder i bakgrunnen.

Clean Up Lofoten, tiltak og arbeid med marint avfall

  • Prosjektansvarlig:Lofoten Avfallsselskap IKS
  • Type:Opprydding
  • Hvor:Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes
  • Når:I løpet av 2023

Lofoten Avfallsselskap IKS (LAS) har bidratt med arbeid mot eierløst marint avfall spesielt og eierløst avfall generelt siden 2011.

Gjennom å være et lokalt forankret avfallsselskap, som innbyggere og det meste av næringslivet har et forhold til, har LAS muligheten til å informere og sette fokus på forebyggende arbeid. Ettersom det er ryddet mye marint avfall de siste 12 ryddesesongene, begynner kystlinja i Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes å se ganske ren ut. Det er likevel noen områder der omfanget av avfall som befares og ryddes ikke er kjent. Oversikten LAS får etter å ryddet et området, er et godt grunnlag for å planlegge videre «vedlikeholdsrydding».

Avfallsselskapet ønsker gjennom prosjektet Clean Up Lofoten både å forebygge forsøpling, legge til rette for frivillige og gjennomføre noe rydding selv. Med midler fra Marfo vil LAS fortsatt kunne tilby frivillige å delta på rydding gjennom å bidra med ryddesekker, gratis mottak av avfallet som er ryddet, og i tillegg bistå med transport av avfallet hvis dette er ønskelig. Sistnevnte gjøres hovedsakelig fra bilvei, men kan «i nødsfall» også hentes med båt.

LAS er en naturlig aktør å ta kontakt med når det kommer til rydding og avfallshåndtering i Lofoten. Avfallsselskapet ønsker også å være en pådriver i innsamling av data på hva som er ryddet og registrerer data i Rydde. Dataen kommer inn gjennom bruk a ryddeskjemaer som må leveres på avfallsmottaket og er dokumentasjon på leveringen.

Og ha ressurser til feltarbeid er nødvendig, både for å kunne respondere på tips, følge opp ryddeaksjoner og kunne gjøre noen befaringer. Det kommer også til tider inn tunge/store ting i fjæra, her må det noen ganger benyttes maskiner for å få fjernet avfallet. Feltarbeid og rydding gjelder hovedsakelig områder hvor frivillige ikke rydder.

LAS vil i dette prosjektet samarbeide med Lofotodden Nasjonalpark om forebyggende rydding i Kvalvika, Vestervika og Bunesstranda. Akkurat disse tre strendene er i området som Rydd Norge-programmet skal rydde én gang i løpet av tre år. Behovet er imidlertid så stort da dette er «rekviker» med masse besøkende i løpet av sommerhalvåret. Kystvakten har tidligere bidratt med å hente ut avfall som har blitt ryddet her, og målet er at de kan bidra i år også.

Mer om Clean Up Lofoten, tiltak og arbeid med marint avfall

Få mer infomasjon om prosjektet her.

Gå til nettsted