Skip to main content
Søppelposer på strand. Grønn eng, fjell og personer som rydder i bakgrunnen.

Clean Up Lofoten, tiltak og arbeid med marint avfall

  • Project manager:Lofoten Avfallsselskap IKS
  • Type:Clean up
  • Where:Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes
  • When:I løpet av 2023

We are working to make this content available in English. Please check again soon.

Lofoten Avfallsselskap IKS (LAS) har bidratt med arbeid mot eierløst marint avfall spesielt og eierløst avfall generelt siden 2011.

Gjennom å være et lokalt forankret avfallsselskap, som innbyggere og det meste av næringslivet har et forhold til, har LAS muligheten til å informere og sette fokus på forebyggende arbeid. Ettersom det er ryddet mye marint avfall de siste 12 ryddesesongene, begynner kystlinja i Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes å se ganske ren ut. Det er likevel noen områder der omfanget av avfall som befares og ryddes ikke er kjent. Oversikten LAS får etter å ryddet et området, er et godt grunnlag for å planlegge videre «vedlikeholdsrydding».

Avfallsselskapet ønsker gjennom prosjektet Clean Up Lofoten både å forebygge forsøpling, legge til rette for frivillige og gjennomføre noe rydding selv. Med midler fra Marfo vil LAS fortsatt kunne tilby frivillige å delta på rydding gjennom å bidra med ryddesekker, gratis mottak av avfallet som er ryddet, og i tillegg bistå med transport av avfallet hvis dette er ønskelig. Sistnevnte gjøres hovedsakelig fra bilvei, men kan «i nødsfall» også hentes med båt.

LAS er en naturlig aktør å ta kontakt med når det kommer til rydding og avfallshåndtering i Lofoten. Avfallsselskapet ønsker også å være en pådriver i innsamling av data på hva som er ryddet og registrerer data i Rydde. Dataen kommer inn gjennom bruk a ryddeskjemaer som må leveres på avfallsmottaket og er dokumentasjon på leveringen.

Og ha ressurser til feltarbeid er nødvendig, både for å kunne respondere på tips, følge opp ryddeaksjoner og kunne gjøre noen befaringer. Det kommer også til tider inn tunge/store ting i fjæra, her må det noen ganger benyttes maskiner for å få fjernet avfallet. Feltarbeid og rydding gjelder hovedsakelig områder hvor frivillige ikke rydder.

LAS vil i dette prosjektet samarbeide med Lofotodden Nasjonalpark om forebyggende rydding i Kvalvika, Vestervika og Bunesstranda. Akkurat disse tre strendene er i området som Rydd Norge-programmet skal rydde én gang i løpet av tre år. Behovet er imidlertid så stort da dette er «rekviker» med masse besøkende i løpet av sommerhalvåret. Kystvakten har tidligere bidratt med å hente ut avfall som har blitt ryddet her, og målet er at de kan bidra i år også.

More about Clean Up Lofoten, tiltak og arbeid med marint avfall

Get more information about the project here.

Visit website